VOORWAARDEN ACADEMY 
 

Artikel 30 - OPLEIDINGEN ALGEMEEN
30.1 Al onze opleidingen zijn 1 dagdeel, gemiddeld 3 tot 3,5 uur. Inhoud van deze opleidingen zijn verdeeld in live theorie les door docent en praktijk gedeelte bij LANETTE Medical te Tilburg. Oefenmodel is pas welkom bij de praktijk gedeelte, betreft overige info oefenmodel zie art. 37.
30.2 Gecombineerde opleidingen op 1 dagdeel zijn niet mogelijk. Opleidingen worden uitsluitend gegeven op de aangegeven dagen en tijden die vernoemd zijn. Combinatielessen zijn ook niet mogelijk als u een privé opleiding boekt.
30.3 Privé Opleiding kunt u gelijk bij uw boeking aanklikken, de extra kosten worden gelijk berekend. Een privé opleiding is voor 1 persoon, bijboeken extra personen is niet mogelijk.
30.4 De opleiding wordt afgesloten met 'n erkend genummerd CRKBO certificaat via LANETTE Medical. Dit certificaat wordt éénmalig uitgedeeld bij de opleiding. Copie is niet mogelijk.
30.5 Houd u zich niet aan de algemene voorwaarden van LANETTE Medical dan zal u hierop worden aangesproken. Bij weigering uwerzijds respecteert u niet onze algemene voorwaarden. U zal dan direct het pand moeten verlaten zonder teruggave van uw lesgeld.
30.6 Vanaf 1 juni 2020 hanteren wij onze corona maatregelen. Bij weigering uwerzijds respecteert u niet onze corona maatregelen, u zal dan direct het pand moeten verlaten zonder teruggave van uw lesgeld.


Artikel 31 -AANVANG LESTIJDEN EN VERZUIM
31.1 De cursist dient 10 minuten voor aanvang van de opleiding aanwezig te zijn. Indien de cursist 15 minuten of later aankomt dan is is LANETTE Medical gerechtigd om deelname van de cursist aan de opleiding te weigeren. U dient zelf rekening te houden met eventuele verkeersdruktes en slecht weer, dit kan niet op ons worden verhaald. De lessen beginnen precies op aangegeven tijd. 
31.2 Zoals in punt 31.1 benoemd zal binnenkomst worden geweigerd na 15 minuten te laat komen, dus om 9:15 uur of later. Voordeur zal voor u gesloten blijven. De opleiding is door uw no show op aanvangtijd. U heeft geen recht op teruggaven lesgeld of lesdag verschuiving.


Artikel 32 - AANTAL LEERLINGEN
32.1 De opleiding kan alleen worden gevolgd door het aantal personen die zich hebben opgegeven. 
32.2 Mocht u toch met meer mensen komen die wel de opleiding willen volgen maar u heeft ze niet opgegeven dan is dit niet mogelijk. Niet cursisten moeten gelijk het pand verlaten.
32.3 Meegenomen chauffeurs, familieleden, vrienden of begeleiders zijn niet welkom bij uw opleiding. Bij binnenkomst worden ze dan ook geweigerd.
32.4 Meegenomen kinderen / baby's zijn niet welkom bij uw opleiding (ongeacht de leeftijd). Bij binnenkomst zal cursist en haar kind(derenen) zal door ons worden geweigerd. Uw opleiding is dan voor u vervallen zonder teruggaven van uw lesgeld of lesdag verschuiving verzoek. 


Artikel 33 - GEBOEKTE OPLEIDINGEN
33.1 U kunt uw reeds geboekte opleiding niet te verzetten naar een andere les datum. 
U kunt uw reeds geboekte opleiding niet te omzetten naar een andere opleiding keuze. 
33.2 U kunt uw reeds geboekte opleiding niet annuleren. Opleidingen die via de website worden gepaatst, vallen niet onder het herroepingsrecht aan gezien onze opleidingen en producen niet aan consumenten worden verkocht. U heeft geen recht tot terugeisen van uw lesgeld.
33.3 Er is geen enkele mogelijkheid om wegens ziekte van uzelf, uw kind, familielid of andere privé of familiale redenen (bijvoorbeeld: scheiding, feest, speciale dag, geen vervoer, auto stuk, slecht weer etc etc) uw les datum te verschuiven. U heeft geen recht op het terug eisen van uw lesgeld, ook niet bij "no show".
33.4 LANETTE Medical heeft het recht om reeds geboekte opleiding te annuleren. Dit kan o.a. als blijkt dat u een boeking heeft gedaan zonder dat u de vooropleiding heeft genoten of een andere reden. LANETTE Medical is dan gerechtigd om administratiekosten van € 50,00 per persoon in rekening te brengen. U opleidingsgeld zal binnen 14 dagen terug worden gestort minus de administratiekosten van € 50,00 per persoon.
33.5 Bij ziekte en/of verhindering van de leraar of lerares zal LANETTE Medical voor zover mogelijk vervanging verzorgen. Indien vervanging niet mogelijk is, zal LANETTE Medical de cursist zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen en met een nieuwe les datum komen waarop de opleiding/training alsnog zal worden gegeven. In dit geval heeft de cursist geen recht op vergoeding van enige schade of terugbetaling van het lesgeld.

33.6 LANETTE Medical is bevoegd uw opleiding boeking te weigeren bij onredelijk gedrag, schriftelijke dreigingen of bij verbaal geweld, uw boeking wordt door LANETTE Medical geannuleerd zonder teruggave van lesgeld. Bedreiging fysiek of mentaal, dan wordt toegang tot de zaak zonder pardon en teruggave van boekingsgelden en overige kosten ontzegd. U heeft geen recht tot terugeisen van uw lesgeld.
33.7 Wij geven op alle afgenomen opleidingen geen garantie, ook niet als u na de opleiding niet aan de juiste kwaliteiten voldoet. Is iets niet duidelijk of lukt het niet zal u dit gelijk aanmoeten aangeven aan onze docent, na de opleiding is dat niet meer mogelijk. Er is geen mogelijkheid tot terugeisen van uw lesgeld. (ook niet bij het niet uitkeren van het certificaat)​

33.8 LANETTE Medical kan de toegang tot opleiding ontzeggen ingeval van wanprestatie. Dit houdt o.a. in het niet of tijdig betalen van het lesgeld, maar ook het zich niet houden aan orde- en veiligheidsvoorschriften waartoe de cursist zich volgens de algemene voorwaarden verplicht.

Artikel 34 - INNERLIJKE MENS
34.1 Onder de lestijd is voor de cursist gratis thee of mineraal water na keuze beschikbaar. (niet voor of na de opleiding)
34.2 Er zijn geen speciale rook pauzes bij de opleiding, dit is alleen mogelijk voor de opleiding of na de opleiding buiten het pand. U heeft dus tussendoor niet het pand verlaten om even zelf 'n rookpauze in te lasen.


Artikel 35 - HUISREGELS
35.1 Roken is binnen het pand van LANETTE Medical niet toegestaan, LANETTE Medical is een rookvrije zone. Er mag alleen buiten op gepaste afstand gerookt worden n.l. naast het pand of in het park. Roken bij de voordeur van het LANETTE pand is verboden ivm rookvrije zone op verzoek van onze beurtbewoners.
35.2 Handtas en/of handbagage moet worden geplaatst in de door u zelf gesloten lockerkasten in de garderobe. Jassen moeten worden opgehangen op de kapstok in onze garderobe.  Het is niet mogelijk om deze mee te nemen naar theoriekamer, praktijkkamer of andere gedeeltes in ons pand. Het enigste wat u kunt meenemen is uw schrijfblok en pen.
 Wilt u daar uw handtassen, mobiele telefoon, fotocamera of jas niet achterlaten in door ons aangeboden opbergruimte dan dient dit te deponeren in uw eigen auto.
35.3 Tijdens de opleiding zijn mobiele telefoon niet toegestaan in het pand, het is dus ten strengste verboden mee ze stiekem mee naar binnen te nemen. Telefoons dienen worden uitgezet en worden achterlaten in uw handtas (in de lockerkast) of auto. Telefoon mogen pas weer aan als u het LANETTE pand heeft verlaten.  LANETTE Medical is een mobiel vrije zone.
35.4 Stiekem toch uw telefoon mee naar binnen smokkelen wordt door het gehele personeel van LANETTE Medical niet gewaardeerd,  u zal hiervoor worden aangesproken, ook zal uw mobiel in beslag worden genomen, deze kunt deze afhalen bij het verlaten van het pand.
35.5 Tijdens de opleiding is het niet toegestaan om foto en/of video opnames te maken. Ook niet van u zelf in ons pand, ook niet van de oefenmodellen, overige leerlingen, personeel of docenten ivm "privacywetgeving". 
35.6 Meegebrachte etenswaren mogen niet worden genuttigd in de les. Meegebrachte drinkwaren (non alcohol) mag u wel nuttigen in de theoriegedeelte.
35.7 Bij LANETTE Medical zijn mobiele telefoons en camera`s niet toegestaan. LANETTE Medical is een foto, beeldopname en telefoonvrije zone, zie artikel 35.4
35.8 Smokkelt u toch stiekem uw mobiele toestel of camera mee naar binnen, dan zal u per direct het pand moeten verlaten zonder teruggave van uw lesgeld. Illegale opnames zijn strafbaar met een boete of aansprakelijk aanstelling via onze bedrijfsadvocaat van LXA Law Firm advocatenbureau Den Bosch. 

35.9 Gedragsregel bij de opleiding: agressie, geweld, intimidatie, belediging en discriminatie wordt niet getolereerd. Bij ongewenst gedrag wordt direct maatregelen genomen in het ergste geval kan de leerling die zich misdraagt direct een pandverbod krijgen en dient het pand gelijk te verlaten. U heeft in alle gevallen geen recht tot terugeisen van uw lesgeld.

Artikel 36 - APPARATUUR
36.1 In de door u opgegeven opleiding wordt alleen gebruik gemaakt van het apparatuur van LANETTE Medical, dit is geheel gratis, u hoeft hier geen huurtarief voor te betalen. Er mag door u zelf geen apparatuur meegenomen worden naar de opleiding. Neemt u toch uw eigen apparatuur mee, dan zal u dit moeten achterlaten in uw auto.
36.2 Vragen betreft uw eigen apparatuur die u elders heeft aangekocht worden niet behandeld bij de opleiding of via onze mailservice. Wij geven geen advies betreft apparatuur elders aangekocht.
36.3 Mocht er door u gemaakte schade ontstaan aan het apparatuur of inboedel van LANETTE Medical dan zal deze in rekening gebracht worden aan u.


Artikel 37 - OEFENMODEL
37.1 De cursist dient zelf 1 oefenmodel te regelen voor de praktijkgedeelte bij de opleiding. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het regelen en het op tijd arriveren van zijn of haar oefenmodel tijdens de praktijkgedeelte van de opleiding. LANETTE Medical kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het ontbreken hiervan.
37.2 Het oefenmodel is pas welkom op aangegeven tijd zoals vermeld in uw bevestigingsmail, niet vroeger en niet later. Oefenmoddelen zijn dus pas welkom 5 miniuten voor aanvang van de praktijkles. Cursist en oefenmodel komen dus apart naar binnen, tegelijk is niet mogelijk, er is geen wachtkamer. Probeert u toch uw oefenmodel gelijk mee naar binnen te brengen dan wordt u beide geweigerd bij binnenkomst. 
37.3 De cursist dient er zelf voor te zorgen dat het oefenmodel het lokaal verlaat wanneer de praktijk gedeelte gereed is. Het oefenmodel is niet bevoegd om buiten praktijk gedeelte nog aanwezig te zijn in een van onze leslokalen.
37.4 Blijft de cursist na de opleiding nog shoppen in onze Experience Center dan zal het oefenmodel het LANETTE pand moeten verlaten of moeten wachten bij hoofdingang. (oefenmodel is niet bevoegd om mee te gaan shoppen in onze Experience Center)
37.5 Oefenmodellen jonger dan 18 jaar worden bij geen enkele opleiding worden toegelaten.
37.6 Mocht u voor uw opleiding geen oefenmodel hebben geregeld of is uw oefenmodel niet komen opdagen dan is deelnamen van de praktijk gedeelte niet toegestaan. De cursist heeft geen recht op vergoeding, deel terug betaling of gehele terugbetaling van het lesgeld. Er is geen mogelijkheid tot verschuiven van uw opleidingsdag. Er is geen mogelijkheid tot het annuleren van uw opleiding.
37.7 Oefenmodel moet ook haar handtas en/of handbagage plaatsen in onze lockerkasten in de garderobe plaatsen. Ook de jas van het oefenmodel moet worden opgehangen op de kapstok in onze garderobe. Ook voor haar/ hem is het niet mogelijk om deze mee te nemen naar praktijkkamer. Voor het oefenenmodel gelden ook de 
privacywetgeving art. 35.2 en 35.3. Ook mobielle telefoons dienen in locker worden bewaart.

Artikel 38 - BEDRIJFSCHADE EN AANSPRAKELIJKHEID
38.1 Alle schade die aan het bedrijf, pand of inboedel is veroorzaakt, wordt verhaald op de betreffende cursist(en) en/of het oefenmodel.
38.2 Bij iedere vorm van diefstal van de eigendommen van LANETTE Medical doen wij aangifte bij politie en zullen wij de gemaakte kosten verhalen op de cursist. De gemaakte camerabeelden van de diefstal wordt gedeeld met de politie.
38.3 Het betreden van het pand van LANETTE is op eigen risico. LANETTE Medical is niet aansprakelijkheid voor eventuele schade.
38.4 LANETTE Medical is niet aansprakelijk betreft de behandeling door cursist uitgevoerde behandeling op oefenmodel. Letselschade aan oefenmodel zijn voor rekening van cursist, LANETTE Medical kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
38.5 
LANETTE Medical is niet aansprakelijk voor tegenvallend van resultaat bij één praktijk training bij de opleiding. Extra behandelingen bij oefenmodel na de praktijk training zijn voor rekening van cursist en zullen worden uitgevoerd door cursist bij haar/zijn eigen praktijk.

Artikel 39 - AUTEURSRECHT/EIGENDOMSRECHT
39.1 Op het door LANETTE Medical ontwikkelde opleidingsmateriaal en protocollen rust het auteursrecht. Niets uit dit opleidingsmateriaal mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, digitalisering of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LANETTE Medical.
39.2 Opleidingsmap wordt maar eenmalig uitgereikt bij de opleiding zelf. U kunt nadien geen kopie of digitale toezending meer ontvangen. De map is uw eigendom en mag niet gedeeld worden dus wees er zuinig op.
39.3 Certificaat wordt éénmalig uitgereikt bij de opleiding zelf. U kunt nadien geen kopie of digitale toezending meer ontvangen dus wees er zuinig op.
39.4 Lanette Medical Copyright 2012 - 2022 | All rights reserved, copying is forbidden. Dit wil zeggen dat u geen recht heeft om onze foto en teksten van onze website gebruikt u die toch dat zal onze bedrijfsadvocaat u hierover de factuur sturen. Voor gekopieerde tekst wordt 3 euro per woord in rekening gebracht.
39.5 Op onze opleidingsmappen cq lesboeken, protocollen en onze websites is auteursrechten zijnn toepassing die door de cursist en derde (werkgever of anders) worden eerbiedigt door in ieder geval zonder toestemming van LANETTE Medical geen kopieën hiervan te maken of de inhoud ervan te openbaren. Cursisten mogen de opleiding, opleidingsstof en teksten niet gebruiken om zelf opleidingen aan te bieden aan derden. Bij overtreding van deze bepaling verbeurt cursist een direct opeisbare boete en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van EUR 20.000,-.

 

© 2015 - 2022 LANETTE Medical | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel