VOORWAARDEN ACADEMY 
 

Artikel 30 - OPLEIDINGEN ALGEMEEN
30.1 Al onze opleidingen zijn 1 dagdeel, gemiddeld 3 tot 4 uur. Inhoud van deze opleidingen zijn verdeeld in 1 tot 1.5 uur theorie gedeelte en 2 tot 2,5 uur praktijk gedeelte bij LANETTE Medical Beauty te Tilburg. Oefenmodel is alleen welkom bij de praktijk gedeelte. (betreft overige info oefenmodel zie art. 37)
30.2 Gecombineerde opleidingen op 1 dagdeel zijn niet mogelijk. Opleidingen worden uitsluitend gegeven op de aangegeven dagen en tijden die vernoemd zijn. Combinatielessen zijn ook niet mogelijk als u een privé opleiding boekt.
30.3 Privé Opleiding kunt u gelijk bij uw boeking aanklikken, de extra kosten worden gelijk berekend. Een privé opleiding is voor 1 persoon, bijboeken extra personen is niet mogelijk.
30.4 De opleiding wordt afgesloten met 'n erkend genummerd CRKBO certificaat via LANETTE Medical Beauty. Dit certificaat wordt éénmalig uitgedeeld bij de opleiding. Kopie aanvraag certificaat is niet mogelijk, naam aanpassing op certificaat na opleidingsdag is niet mogelijk.
30.5 Houd u zich niet aan de algemene voorwaarden van LANETTE Medical Beauty dan zal u hierop worden aangesproken. Bij weigering uwerzijds respecteert u niet onze algemene voorwaarden. U zal dan direct het pand moeten verlaten zonder teruggave van uw lesgeld.
30.6 Lesdatums kunt u kiezen bij het keuze vak bij de les boeking op onze website. De lestijden staan vermeld op onze website bij overige informatie.


Artikel 31 -AANVANG LESTIJDEN EN VERZUIM
31.1 De cursist dient maximaal 10 minuten tot minimaal 5 minuten voor aanvang van de opleiding aanwezig te zijn. Indien de cursist 10 minuten of later aankomt dan is LANETTE Medical Beauty gerechtigd om deelname van de cursist aan de opleiding te weigeren. U dient zelf rekening te houden met eventuele verkeersdruktes en slecht weer, dit kan niet op ons worden verhaald. De lessen beginnen precies op aangegeven tijd. 
31.2 Zoals in punt 31.1 benoemd zal binnenkomst worden geweigerd na 10 minuten te laat komen. Voordeur zal voor u gesloten blijven. Onze lessen zijn dan al begonnen voor overige leerlingen, ook gaan onze docenten niet overwerken omdat een leerling te laat is. De opleiding is door uw no show op aanvangstijd. U heeft geen recht op teruggaven lesgeld of lesdag verschuiving.


Artikel 32 - AANTAL LEERLINGEN
32.1 De opleiding kan alleen worden gevolgd door de personen die zich hebben opgegeven. 
32.2 Mocht u toch met meer mensen komen die wel de opleiding willen volgen maar u heeft ze niet opgegeven dan is dit niet mogelijk. Niet cursisten moeten gelijk het pand verlaten.
32.3 Meegenomen chauffeurs, familieleden, vrienden of begeleiders zijn niet welkom bij uw opleiding. Bij binnenkomst worden ze dan ook geweigerd.
32.4 Meegenomen kinderen / baby's zijn niet welkom bij uw opleiding (ongeacht de leeftijd). Bij binnenkomst zal cursist en haar kind(derenen) zal door ons worden geweigerd. Uw opleiding is dan voor u vervallen zonder teruggaven van uw lesgeld of lesdag verschuiving verzoek. 


Artikel 33 - GEBOEKTE OPLEIDINGEN
33.1 U kunt uw reeds geboekte opleiding niet te verzetten naar een andere les datum. 
U kunt uw reeds geboekte opleiding niet te omzetten naar een andere opleiding keuze. 
33.2 U kunt uw reeds geboekte opleiding niet annuleren. Opleidingen die via de website worden geplaatst, vallen niet onder het herroepingsrecht, dit aan gezien onze opleidingen ook niet aan consument wordt verkocht. U heeft geen recht tot terugeisen van uw lesgeld.
33.3 Er is geen enkele mogelijkheid om wegens ziekte van uzelf, collega, uw kind, familielid of andere privé of familiale redenen of andere redenen (bijvoorbeeld: scheiding, feest, speciale dag, geen vervoer, auto stuk, slecht weer etc etc) uw les datum te verschuiven. U heeft geen recht op het terug eisen van uw lesgeld, ook niet bij "no show".
33.4 LANETTE Medical
Beauty heeft het recht om reeds geboekte opleiding te annuleren. Dit kan o.a. als blijkt dat u een boeking heeft gedaan zonder dat u de vooropleiding heeft genoten of een andere reden. LANETTE Medical Beauty is dan gerechtigd om administratiekosten van € 50,00 per persoon in rekening te brengen. Uw opleidingsgeld zal binnen 14 dagen terug worden gestort minus de administratiekosten van € 50,00 per persoon.
33.5 Bij ziekte en/of verhindering van de leraar of lerares zal LANETTE Medical
Beauty voor zover mogelijk vervanging verzorgen. Indien vervanging niet mogelijk is, zal LANETTE Medical de cursist zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen en met een nieuwe les datum komen waarop de opleiding/training alsnog zal worden gegeven. In dit geval heeft de cursist geen recht op vergoeding van enige schade of terugbetaling van het lesgeld.
33.6 LANETTE Medical Beauty is bevoegd uw opleiding boeking te weigeren bij onredelijk gedrag, schriftelijke dreigingen of bij verbaal geweld, uw boeking wordt door LANETTE Medical Beauty geannuleerd zonder teruggave van lesgeld. Bedreiging fysiek of mentaal, dan wordt toegang tot de zaak zonder pardon en teruggave van boekingsgelden en overige kosten ontzegd. U heeft geen recht tot terugeisen van uw lesgeld.
33.7 Wij geven op alle afgenomen opleidingen geen garantie, ook niet als u na de opleiding hiervoor een klacht indient. Is iets niet duidelijk bij de opleiding of lukt het niet zal u dit gelijk aan moeten aangeven aan onze docent, na de opleiding is dat niet meer mogelijk. Er is geen mogelijkheid tot terugeisen van uw lesgeld. (ook niet bij het niet uitkeren van het certificaat)​

33.8 LANETTE Medical Beauty kan de toegang tot opleiding ontzeggen ingeval van wanprestatie. Dit houdt o.a. in het niet of tijdig betalen van het lesgeld, maar ook het zich niet houden aan orde- en veiligheidsvoorschriften waartoe de cursist zich volgens de algemene voorwaarden verplicht.

Artikel 34 - INNERLIJKE MENS
34.1 Onder de lestijd is voor de cursist gratis diverse mineraal waters na keuze beschikbaar. (niet voor of na de opleiding)
34.2 Bij sommige trainingen ontvangt u een kleine lunch of hapje, dit wordt dan vermeld op onze website. Staat dit niet vermeld, dan ontvangt u geen lunch.

34.3 Er zijn geen rook pauzes bij onze opleidingen. Roken is alleen mogelijk voor de opleiding of na de opleiding buiten het pand in het park. Er is geen mogelijkheid om zelf te bepalen bij de opleiding om tussendoor toch een rookpauze in te lassen.

Artikel 35 - HUISREGELS
35.1 Roken is binnen het pand van LANETTE Medical Beauty niet toegestaan, LANETTE Medical Beauty is een rookvrije zone. Er mag alleen buiten op gepaste afstand gerookt worden, namelijk in het park. Roken bij de voordeur van het LANETTE pand is verboden ivm rookvrije zone op verzoek van onze beurtbewoners.
35.2 Handtas en/of handbagage moet worden geplaatst in de door u zelf gesloten lockerkasten in de garderobe. Jassen moeten worden opgehangen op de kapstok in onze garderobe.  Het is niet mogelijk om deze mee te nemen naar theoriekamer, praktijkkamer of andere gedeeltes in ons pand. Het enigste wat u kunt meenemen is uw schrijfblok, pen of eventueel laptop voor notities.
 Wilt u daar uw handtassen, mobiele telefoon, fotocamera of jas niet achterlaten in door ons aangeboden opbergruimte dan dient dit te deponeren in uw eigen auto.
35.3 Tijdens de opleiding zijn mobiele telefoon niet toegestaan in het pand bij de lesgedeeltes. Het is dus ten strengste verboden mee ze stiekem mee naar binnen te nemen. Telefoons dienen worden uitgezet en worden achterlaten in uw handtas (in de lockerkast) of auto. Telefoon mogen pas weer aan als u het LANETTE pand heeft verlaten.  LANETTE Medical
Beauty heeft een mobiel vrije zone bij onze praktijk en theorie gedeeltes.
35.4 Stiekem toch uw telefoon mee naar binnen smokkelen wordt door het gehele personeel van LANETTE Medical
Beauty niet gewaardeerd,  u zal hiervoor worden aangesproken, ook zal uw mobiel in beslag worden genomen, deze kunt deze afhalen bij het verlaten van het pand.
35.5 Tijdens de opleiding is het niet toegestaan om foto en/of video opnames te maken. Ook niet van u zelf in ons pand, ook niet van de oefenmodellen, overige leerlingen, personeel of docenten ivm "privacywetgeving". Heeft u een privé opleiding geboekt dan mag u wel foto's maken bij de praktijkgedeelte van u zelf en van uw oefenmodel. 
35.6 Meegebrachte etenswaren mogen niet worden genuttigd in de les. Meegebrachte drinkwaren (non alcohol) mag u wel nuttigen in de theoriegedeelte.
35.7 Bij LANETTE Medical
Beauty zijn mobiele telefoons en camera`s niet toegestaan. LANETTE Medical is een foto, beeldopname en telefoonvrije zone, zie artikel 35.4
35.8 Smokkelt u toch stiekem uw mobiele toestel of camera mee naar binnen, dan zal u per direct het pand moeten verlaten zonder teruggave van uw lesgeld. Illegale opnames zijn strafbaar met een boete of aansprakelijk aanstelling via onze bedrijfsadvocaat van LXA Law Firm advocatenbureau Den Bosch. 

35.9 Gedragsregel bij de opleiding: agressie, geweld, intimidatie, belediging en discriminatie wordt niet getolereerd. Bij ongewenst gedrag wordt direct maatregelen genomen in het ergste geval kan de leerling die zich misdraagt direct een pandverbod krijgen en dient het pand gelijk te verlaten. U heeft in alle gevallen geen recht tot terugeisen van uw lesgeld.

Artikel 36 - APPARATUUR
36.1 In de door u opgegeven opleiding wordt alleen gebruik gemaakt van het apparatuur van LANETTE Medical Beauty, dit is geheel gratis, u hoeft hier geen huurtarief voor te betalen. Er mag door u zelf geen apparatuur meegenomen worden naar de opleiding. (ook niet als u 2e hands ons apparatuur heeft aangekocht elders, bijvoorbeeld marktplaats) Neemt u toch uw eigen apparatuur mee, dan zal u dit moeten achterlaten in uw auto.
36.2 Vragen betreft uw eigen apparatuur die u elders heeft aangekocht worden niet behandeld bij de opleiding of via onze mailservice. Wij geven geen advies betreft apparatuur elders aangekocht. (ook niet als u 2e hands ons apparatuur heeft aangekocht elders, bijvoorbeeld marktplaats).
36.3 Mocht er door u gemaakte schade ontstaan aan het apparatuur of inboedel van LANETTE Medical Beauty dan zal deze in rekening gebracht worden aan u.


Artikel 37 - OEFENMODEL
37.1 De cursist dient zelf 1 oefenmodel te regelen voor de praktijkgedeelte bij de opleiding. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het regelen en het op tijd arriveren van zijn of haar oefenmodel tijdens de praktijkgedeelte van de opleiding. LANETTE Medical
Beauty kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het ontbreken hiervan.
37.2 Het oefenmodel is pas welkom en moet het pand verlaten op de aangegeven tijd zoals vermeld in uw bevestigingsmail, niet vroeger en niet later. Wij hebben geen wachtkamer waar een oefenmodel kan wachten voor of na de praktijksessies. Oefenmodel zijn alleen welkom in de praktijk gedeeltes. Bij onze theorie gedeeltes kan uw oefenmodel niet verblijven in ons pand. (rijd uw model met u mee, dan zal ze elders moeten verblijven, in de auto moeten wachten of rond lopen tot ze welkom is in ons pand).
37.3 De cursist dient er zelf voor te zorgen dat het oefenmodel het lokaal verlaat wanneer de praktijk gedeelte gereed is. Het oefenmodel is niet bevoegd om buiten praktijk gedeelte nog aanwezig te zijn in een van onze leslokalen of elders in het pand.
37.4 Blijft de cursist na de opleiding nog shoppen in onze Experience Center dan zal het oefenmodel het LANETTE pand moeten verlaten of moeten wachten bij hoofd ingang. (oefenmodel is niet bevoegd om mee te gaan shoppen in onze Experience Center)
37.5 Oefenmodellen jonger dan 18 jaar worden bij geen enkele opleiding worden toegelaten.
37.6 Mocht u voor uw opleiding geen oefenmodel hebben geregeld of is uw oefenmodel niet komen opdagen dan is deelnamen van de praktijk gedeelte niet toegestaan. De cursist heeft geen recht op vergoeding, deel terug betaling of gehele terugbetaling van het lesgeld. Er is geen mogelijkheid tot verschuiven van uw opleidingsdag. Er is geen mogelijkheid tot het annuleren van uw opleiding.
37.7 Oefenmodel moet ook haar mobielle telefoon, camera, handtas en/of handbagage plaatsen in onze lockerkasten in de garderobe plaatsen. Ook de jas van het oefenmodel moet worden opgehangen op de kapstok in onze garderobe. Ook voor haar/ hem is het niet mogelijk om deze mee te nemen naar praktijkkamer. Voor het oefenmodel gelden ook de 
privacywetgeving art. 35.2 en 35.3. Dus ook mobiele telefoons dienen in locker worden bewaart.
37.8 Oefenmodellen zijn geen collega's of andere personen die werkzaam zijn in de schoonheid branche. Bij overtreding hiervan zal uw praktijk gedeelte verder vervallen. U heeft geen recht tot terugeisen van uw lesgeld.


Artikel 38 - BEDRIJFSCHADE EN AANSPRAKELIJKHEID
38.1 Alle schade die aan het bedrijf, pand of inboedel is veroorzaakt, wordt verhaald op de betreffende cursist(en) en/of het oefenmodel.
38.2 Bij iedere vorm van diefstal van de eigendommen van LANETTE Medical
Beauty doen wij aangifte bij politie en zullen wij de gemaakte kosten verhalen op de cursist. De gemaakte camerabeelden van de diefstal wordt gedeeld met de politie.
38.3 Het betreden van het pand van LANETTE is op eigen risico. LANETTE Medical
Beauty is niet aansprakelijkheid voor eventuele schade.
38.4 LANETTE Medical
Beauty is niet aansprakelijk betreft de behandeling door cursist uitgevoerde behandeling op oefenmodel. Letselschade aan oefenmodel zijn voor rekening van cursist, LANETTE Medical Beauty kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
38.5 LANETTE Medical
Beauty is niet aansprakelijk voor tegenvallend van resultaat bij één praktijk training bij de opleiding. Het oefenmodel ontvangt niet een complete behandeling. Extra behandelingen bij oefenmodel na de praktijk training zijn dus voor rekening van cursist en zullen worden uitgevoerd door cursist bij haar/zijn eigen praktijk.

Artikel 39 - AUTEURSRECHT/EIGENDOMSRECHT
39.1 Op het door LANETTE Medical
Beauty ontwikkelde opleidingsmateriaal en protocollen rust het auteursrecht. Niets uit dit opleidingsmateriaal mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, digitalisering of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LANETTE Medical Beauty.
39.2 Opleidingsmap wordt maar eenmalig uitgereikt bij de opleiding zelf. U kunt nadien geen kopie of digitale toezending meer ontvangen. De map is uw eigendom en mag niet gedeeld worden dus wees er zuinig op.
39.3 Certificaat wordt éénmalig uitgereikt bij de opleiding zelf. U kunt nadien geen kopie of digitale toezending meer ontvangen dus wees er zuinig op. Klacht indienen na uitreiking betreft uw certificaatnaam is niet mogelijk, dit moet u minimaal 24 uur voor uw opleiding doorgeven zoals in opleiding bevestiging vermeld is.
39.4 Lanette Medical
Beauty Copyright 2012 - 2022 | All rights reserved, copying is forbidden. Dit wil zeggen dat u geen recht heeft om onze foto en teksten van onze website gebruikt u die toch dat zal onze bedrijfsadvocaat u hierover de factuur sturen. Voor gekopieerde tekst wordt 3 euro per woord in rekening gebracht.
39.5 Op onze opleidingsmappen cq lesboeken, protocollen en onze websites is auteursrechten zijn toepassing die door de cursist en derde (werkgever of anders) worden eerbiedigt door in ieder geval zonder toestemming van LANETTE Medical
Beauty geen kopieën hiervan te maken of de inhoud ervan te openbaren. Cursisten mogen de opleiding, opleidingsstof en teksten niet gebruiken om zelf opleidingen aan te bieden aan derden. Bij overtreding van deze bepaling verbeurt cursist een direct opeisbare boete en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van EUR 20.000,-.

 

© 2015 - 2023 LANETTE Medical | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel