ALGEMENE VOORWAARDEN
Producten en apparatuur via LANETTE Medical zijn bedoeld voor professioneel gebruik en door hiervoor opgeleide personen. Hiermee worden bedoeld schoonheidsspecialisten, huidtherapeuten of cosmetisch artsen.  Cliënten van LANETTE Medical zijn geregistreerde ‘Professionals ’ uit de schoonheid tot medische sector, of in opleiding tot schoonheidsspecialist, huidtherapeut of cosmetisch arts. 

1. ALGEMEEN
1.1 Bij het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u akkoord gaat met onze "algemene voorwaarden". Bent u niet akkoord met onze algemene voorwaarden dan is bestelling via onze webshop of in onze Experience Center niet mogelijk. Gaat u niet akkoord met onze "algemene voorwaarden" en/of heeft u hier een klacht voor ingediend betreft eerdere bestellingen dan zal uw klanten account automatisch vervallen, er is geen mogelijkheid tot opnieuw aanmaken van 'n webshop account. Orderbestelling bij LANETTE Medical zijn alleen mogelijk met akkoord van onze algemene voorwaarden.
1.2 LANETTE Medical levert uitsluitend B2B. Consumentrecht cq herroepingsrecht is niet van toepassing. (zie de punten bij art.6)
1.3 Wij als B2B nemen geen retour zendingen aan, bestelde goederen zijn en blijven uw eigendom. 
1.4 Wij als B2B en/of B2C hebben geen herroepingsrecht op geboekte opleidingen of trainingen.
1.5 Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing op alle rechtstreekse aankopen die worden gedaan in onze Experience Center. 
1.6 LANETTE Medical is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten,  apparatuur of uw behandeltechniek.  LANETTE Medical is niet aansprakelijk voor schade aan personen die door u zijn behandeld. U bent zelf aansprakelijk voor uw eigen behandeltechnieken, aankoop producten en apparatuur gebruik.

2. WEBSHOP ACCOUNT
2.1 Webshop account aanvraag is mogelijk via de website of via mail bericht naar lanettemedical@kpnmail.nl
2.2 Webshop account aanvraag is alleen mogelijk voor schoonheid tot medische sector . Wij leveren uitsluitend aan schoonheidsspecialisten, huidtherapeuten en cosmetisch artsen. Heeft u bij kvk een andere registratie staan dan schoonheidssalon, instituut of kliniek dan ontvangt u geen webshop account. Onze producten zijn voor getrainde professionals die werkzaam zijn in schoonheidssalons, huidinstituten of klinieken. 
2.3 Webshop account is alleen mogelijk met geldig kvk nummer (Nederland) en geldig b.t.w. nummer .
2.4 Webshop account is alleen mogelijk als zelfstandige zaak, dat wil zeggen alleen  met eigen kvk registratie en eigen btw nummer (uitsluitend op uw eigen naam)
2.5 Webshop account is NIET mogelijk op kvk nummer en/of btw nummer van hun eega, zaakwaarnemer of derden.  Staat u bijgeschreven staat op het btw nummer van uw eega dan bij aanmelding gelijk kopie meesturen met uw bedrijfsmelding van inschrijving op bedrijf van uw eega. (België) 
2.6 Webshop account is NIET mogelijk voor detailhandel, begeleiding, coaches en groothandels, ook niet als zijnde detailhandel/groothandel in schoonheidssector. 
2.7 Webshop account is NIET mogelijk voor (privé) docenten, (prive) beauty begeleiders, (part time) beauty coaches, (part time) business coaches, (part time) opleidingscentrums of (part time) academies, die zelf opleidingen c.q. trainingen geven. Dit geld ook voor zelfstandige die workshops, cursussen, privé opleidingen en trainingen geven via hun eigen salon of derden. Dit geldt ook voor ZZP'ers en (part time) personeel die werkzaam zijn bij detailhandel, groothandel en/of opleidingscentrum. 
2.8 Bent uw nadien gestart met product verkoop of apparatuur verkoop, dan zal uw webshop account vervallen. Mocht u reeds een webshop account hebben en u start u later met het geven van opleidingen, schoonheidsbegeleiding, beauty coaching, business coaching, workshops en trainingen naast de werkzaamheden in uw salon, dan zal uw webshop account vervallen. Onze IT & Media afdeling houd dit dagelijks bij en zal bij deze extra diensten in uw salon uw inlogaccount per direct laten vervallen.

3. EXPERIENCE CENTER 
3.1 Onze Experience Center is geopend op onze standaard openingstijden. (ivm COVID-19 zijn wij tijdelijk gesloten)
3.2 Heeft u 'n webshop account dan kunt u bij ons op onze standaard openingstijden komen shoppen. 
3.3 Heeft u geen webshop account dan is B2B aankoop alleen mogelijk met 'n geldig kvk nummer en geldig btw nummer. Komt u shoppen dan vragen wij u om een kopie van uw kvk uittreksel(nederland) en en geldig b.t.w. nummer in te leveren. Zonder kopie van uw kvk uittreksel en en geldig b.t.w. nummer is shoppen in onze Experience Center niet mogelijk.
3.4 Heeft u geen kvk inschrijving cq btw nummer dan is shoppen in onze Experience Center niet mogelijk. Wij leveren niet aan particulieren.
3.5 De eerste zaterdag van de maand is een een sales ochtend voor in opleiding zijnde niveau 3 of niveau 4 schoonheidsspecialisten. Komt u shoppen dan vragen wij u om een opleidingsinschrijving of opleidingsbewijs hiervan mee te nemen, anders is shoppen in onze Experience Center niet mogelijk.
3.6 Heeft u wel een kvk inschrijving, echter in een andere branche, dus niet in als schoonheidssector dan is shoppen in onze Experience Center niet mogelijk.
3.7 Leveringen vanuit onze Experience Center is per pin of contant. 
3.8 Jas, handtas en/of andere handbagage moet worden geplaatst in onze gesloten garderobekast of worden achterlaten in uw auto. Het is niet mogelijk om deze mee te nemen binnen in onze Experience Center of leslokalen.

4. LEVERING
4.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
4.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal LANETTE Medical bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de afnemer binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
4.3 Aan de leveringsplicht van LANETTE Medical zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door LANETTE Medical geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
4.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
4.5 Er wordt een minimum bestelorder en/of bestelgrootte gehanteerd van € 20,00 exclusief 21% BTW en exclusief verzend- en administratiekosten.

5. PRIJZEN
5.1 Prijzen kunnen worden verhoogd indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
5.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
5.3 Alle prijzen op de site zijn in euro's en exclusief 21% BTW en exclusief verzend- en administratiekosten. 
5.4 Bij aankoop van retail producten behoord u zich te houden aan de adviesverkoopprijzen. 

6. B2B
6.1 LANETTE Medical heeft een B2B (business to business) herroepingsrecht op opleidingen, trainingen, producten en apparatuur is hier dus niet van toepassing. 
6.2 Koper is niet gerechtigd de producten terug te zenden. Geschiedt dit toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van Koper. LANETTE Medical is in dat geval vrij om de producten voor rekening en risico van koper onder derden op te slaan.
6.3 Koper kan getekend aankoopcontract cq huurkoop contract niet ontbinden. Gaat u niet over tot betaling zal er door LANETTE juridische stappen worden uitgevoerd.
6.4 Koper kan via webshop of live shopping reeds bestelde apparatuur en/of producten niet ontbinden en/of  niet terugsturen, er bestaat als B2B geen herroepingsrecht
6.5 Koper kan aankopen via Experience Center shopping niet ontbinden en niet terugsturen, er bestaat als B2B geen herroepingsrecht
6.6 Wij nemen als B2B leverancier dus geen retourzendingen aan, deze zijn en blijven u eigendom.
6.7 LANETTE Medical heeft geen terugkoop service betreft apparatuur en/of producten.
6.8 LANETTE Medical heeft geen omruil service betreft apparatuur en/of producten.

7. GEGEVENSBEHEER
7.1 Bij onze debiteuren beheer worden uw gegevens opgenomen in onze administratie.  LANETTE Medical  houdt zich aan de "Wet Persoonsregistraties" en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
7.2 LANETTE Medical respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
7.3 LANETTE Medical maakt gebruik van informatie verstrekking via nieuwsbrief. Bij uitschrijving van de nieuwsbrief meld u zich uit de gehele administratie. Uw persoonlijke en bedrijfsgegevens worden in zijn geheel verwijderd, u kunt nadien dus geen bestellingen meer plaatsen via onze webshop, uw inlog account is dan ook verwijderd.
7.4 Non actieve nieuwe inlogaccounts die nooit zijn gebruikt worden na 6 maanden verwijderd. 
7.5 Actieve inlogaccounts hebben een houdbaarheidsdatum van maximaal 1 jaar bij geen order plaatsing, nadien zal het account worden verwijderd. U behoudt uw account bij een minimaal één order plaatsing binnen 1 jaar. 
7.6 Nieuw webshop account (2e maal) aanvraag na verwijdering nog is nog eenmalig mogelijk. Intern zal eerst bij LANETTE eerst een controle plaatsvinden waarom u uit onze debiteuren beheerd bent verwijderd. Een van de voorwaarden is,  wachttijd van minimaal na 6 maanden na eerste verwijdering.
7.7 Na 2x uw account te hebben laten verlopen is er geen nieuwe inlogaccount meer mogelijk.

8. FABRIEKSGARANTIE
8.1 Op alle geleverde apparatuur is de standaard fabrieksgarantie van 1 jaar van toepassing. (mits anders omschreven). De afnemer is verplicht de geleverde apparatuur bij ontvangst onmiddellijk te controleren, dit gebeurd in de meeste gevallen al in de opleiding zelf. Meldingen zie punt 8.14
8.2 Deze fabrieksgarantie is van toepassing op de motor van het apparaat, dit is apparatuur vanaf € 1000,-. Uiterlijke schade valt niet onder de fabrieksgarantie.
8.3 Klein apparatuur onder de € 1000,- zit geen fabrieksgarantie. De afnemer is verplicht de geleverde klein apparatuur bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Meldingen zie punt 7.14.
8.4 Schade ontstaan door onkundig gebruik valt niet onder de fabrieksgarantie.
8.5 Gebruikersschade ontstaan door onkundig gebruik valt niet onder de fabrieksgarantie.
8.6 Slijtage schade valt niet onder de fabrieksgarantie.
8.7 LANETTE Medical en fabrikant van het apparaat is niet aansprakelijk om fabrieksgarantie te geven voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen van bewuste roekeloosheid van een niet-leidinggevend personeelslid op.
8.8 Alle garantie klachten hebben alleen betrekking op gebreken en fabricagefouten, dit moet binnen 24 uur gemeld worden. Dus niet op de gevolgen van onjuist gebruik, slijtage, vallen, stoten etc, dit valt niet onder garantie klachten.
8.9 Deze garantie geldt niet indien: A) zolang de afnemer jegens LANETTE Medical in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van LANETTE Medical en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
8.10 LANETTE Medical biedt geen inval-apparatuur of huur-apparatuur aan bij eventuele terugzending naar de fabriek waar uw apparatuur gemaakt gaat worden in geval bij een garantie. LANETTE Medical zal geen schadevergoeding uitkeren bij indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
8.11 Het risico voor schade of vermissing tijdens transport en verzending is altijd voor risico van de koper.
8.12 Indien blijkt dat de storing valt onder de fabrieksgarantie volgt een gratis reparatie. Indien blijkt dat de storing niet onder de fabrieksgarantie valt zijn de reparatiekosten voor rekening van de afnemer.
8.13 Indien het apparaat door valt onder fabrieksgarantie, worden geen kosten berekend voor het retour zending naar afnemer. Bij reparaties die niet onder fabrieksgarantie vallen zijn de kosten voor retourzending voor rekening klant. De klant kan natuurlijk altijd een afspraak maken voor zelf brengen en halen.
8.14 De afnemer is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren, apparatuur daar in tegen wordt bij de opleiding pas aangeboden en door beide partijen gecontroleerd. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan LANETTE Medical) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan LANETTE Medical. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 24 uur na levering aan LANETTE Medical schriftelijk worden gemeld lanettemedical@kpnmail.nl . Retour zending van het apparatuur dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. Klachten indienen na 24 uur is niet meer mogelijk.
8.15 Indien de klacht die binnen 24 uur na levering gemeld is door afnemer en door LANETTE Medical gegrond wordt bevonden, zal LANETTE Medical naar haar keuze de geleverde zaken kosteloos vervangen of terugbetalen. Echter het product wordt eerst wel gecontroleerd of de klacht gegrond is. Een schadevergoeding aanvraag van leveringstijden kunnen niet worden ingediend bij LANETTE Medical.
8.16 Bij fabrieksgarantie transportverzending naar fabriek binnen 1 jaar kan door ons worden verzonden, wel moet u zorg dragen dat u dit zelf naar ons brengt en komt afhalen. Bij fabrieksgarantie na 1 jaar, dus de extra garantie vanuit de fabriek zijn de transportkosten van zending en retourzending voor rekening klant.
8.17 Bij wederverkoop door derde is de fabrieksgarantie NIET overdraagbaar. De fabrieksgarantie is enkel geldig voor de oorspronkelijke koper.
8.18 Bij aankoop van demo apparatuur of les apparatuur zit geen fabrieksgarantie.

9. APPARATUUR
9.1 Bij aankoop van apparatuur vanaf € 3000,-  ontvangt u een opleiding betreft gebruik van het apparaat. Dit is een eenmalige basis opleiding voor 1 persoon en 1 oefenmodel. De opleiding datum is in overleg na de aankoop en binnenkomst van het apparaat. De opleiding is gemiddeld 1,5 tot 2 uur. Dit is een speciale apparaat praktijk opleiding zodat u gelijk aan de gang kan in uw salon (dus geen techniek, standaard opleiding of masterclass opleiding zoals benoemd bij onze opleidingen) Uitlevering van het apparaat is eventueel de zelfde dag mogelijk, dit gaat in overleg.
9.2 Bij aankoop van apparatuur vanaf € 3000,-  ontvangt u van ons extra back up service.
9.3 Bij aankoop van demo apparatuur of les apparatuur zit geen opleiding en is er geen extra back up service.
9.4 Bij weder aankoop via derde ontvangt u van ons geen opleiding, kosten voor een opleiding zijn dan voor aankoper via derde.
9.5 Bij weder aankoop via derde ontvangt u van ons geen fabrieksgarantie, u ontvangt van LANETTE Medical geen  back up service betreft het apparaat.
9.6 We hebben financieringsmogelijkheden tot aankoop van apparatuur. Voor meer informatie kunt u als cliënt van LANETTE Medical een financiering advies gesprek aanvragen bij één van onze financiële adviseurs. Financiering advies gesprekken zijn alles mogelijk op ons kantoor te Tilburg.

10. AANBIEDINGEN
10.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
10.2 Aanbiedingen van LANETTE Medical gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
10.3 LANETTE Medical kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
10.4 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

11. OVEREENKOMST
11.1 Een overeenkomst tussen LANETTE Medical en een afnemer komen tot stand nadat een bestelling opdracht door LANETTE Medical op haalbaarheid is beoordeeld.
11.2 LANETTE Medical behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt door een vooruitbetaling.
11.3 Huuraankoop apparatuur heeft haar eigen overeenkomt en haar eigen algemene voorwaarden.

12. AFBEELDINGEN/SPECIFICATIES
12.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van LANETTE Medical gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

13. OVERMACHT
13.1 LANETTE Medical is niet aansprakelijk, indien er voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
13.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen op het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoers moeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van LANETTE Medical alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
13.3 LANETTE Medical behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen enkel geval is LANETTE Medical gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
13.4 Indien LANETTE Medical bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

14. AANSPRAKELIJKHEID
14.1  LANETTE Medical is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten,  apparatuur of uw behandeltechniek.  LANETTE Medical is niet aansprakelijk voor schade aan personen die door u zijn behandeld. U bent zelf aansprakelijk voor uw eigen behandeltechnieken, aankoop producten en apparatuur gebruik.

15. EIGENDOMSVOORBEHOUD
15.1 Eigendommen van alle door LANETTE Medical aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij LANETTE Medical zolang de afnemer de vorderingen van LANETTE Medical uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van LANETTE Medical wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, renten en kosten, één en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
15.2 De door LANETTE Medical geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
15.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
15.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan LANETTE Medical of een door LANETTE Medical aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin LANETTE Medical haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
15.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht LANETTE Medical zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
15.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings--- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan LANETTE Medical.

16. TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER
16.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
16.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen LANETTE Medical en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Den Bosch kennis, tenzij LANETTE Medical de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

17. VERZENDING
17.1 Alle orders die voor 12:00 uur besteld op onze openingstijen worden dezelfde werkdag verzonden, orders die daarna binnenkomen worden de dag later verzonden. Dit geldt dus alleen bij werkdagen van dinsdag tot en met zaterdag. Bij bestelling in sluitingstijd wordt uw order de eerstkomende werkdag verzonden.
17.2 Nederland: Bij orders beneden de € 150,00 worden € 7,44 verzend- en administratiekosten in rekening gebracht. Leveringen boven de € 150,00 worden gratis thuis bezorgd.
17.3 België: Bij orders beneden de € 200,00 worden € 13,22 verzend- en administratiekosten in rekening gebracht. Leveringen boven de € 200,00 worden gratis thuis bezorgd.

18. BTW 21%
18.1 Zoals benoemt op punt 5.3 zijn onze prijzen excl. btw. Na bestelling in onze webshop zal hier automatisch 21% op berekend worden. Dit voor zowel leveringen in Nederland en als in andere Europese landen. Wij hanteren dus voor elke order een belasting van 21%. Ook op de transportkosten is reeds 21% btw belast.
18.2 BTW vrij (btw verlegd) is alleen mogelijk via deze website als u kiest voor zakelijk, bij de adresgegevens bij het winkelwagentje. Er zal dan gevraagd worden om uw btw/vat nummer, vult u deze juist in dan wordt btw van 21% geannuleerd en wordt de betaling btw verlegd. 

19. FACTUREN & BETALINGEN
19.1 Na u bestelling wordt u factuur naar u gemaild, let erop de mail kan ook in u spam box terecht komen. Een factuur wordt maar éénmalig verstrekt. 
19.2 Kopie factuur aanvragen is gratis mogelijk tot maximaal 3 maanden na factuur datum via lanettemedical@kpnmail.nl. Wilt u na 3 maanden 1 of meerdere facturen aanvragen dan zijn hier kosten aan verbonden, wij rekenen hiervoor 6 euro excl. btw per factuur, dit met een bedrag van minimaal 30 euro excl. btw voor administratiekosten. Kopie facturen aanvragen zijn alleen mogelijk door koper zelf, niet door derde. Na betaling van de administratiekosten factuur gaan wij over tot het opzoeken van uw oude factuur. Deze wordt in gescand en digitaal alleen naar koper cq factuurhouder verzonden (in verband met onze privacy wetgeving niet naar andere instanties).
19.3 Het is niet mogelijk om facturen na uw bestelling door ons aan te laten passen. De gegevens komen op de factuur zoals u die zelf heeft ingevoerd. Na uw bestelling is er ook geen mogelijkheid om andere goederen te laten bijplaatsen op dezelfde factuur.
19.4 Het is niet mogelijk om uw factuur naam, adres of andere gegevens aan te passen of erbij te laten voegen door ons. De gegevens komen op de factuur zoals u dit zelf heeft aangemeld. Dus naam aanpassing, adres aanpassen, plaatsnaam, firmanaam, kvk melding, btw.nr melding etc etc is nadien niet meer mogelijk. Bij eventueel b.t.w. nummervermelding wensen, zal u die zelf bij de firmanaam gelijk moeten invoeren. Ons automatisch systeem zet de gegevens op de factuur zoals u die dus zelf heeft ingevoerd.
19.5 Het is niet mogelijk om reeds gefactureerde facturen (reeds betaalde facturen) om deze nadien btw vrij te maken. U had dit van te voren aan moeten geven bij uw bestelling door op zakelijk te klikken en uw btw nummer in te voeren. Credit verzoeken kunnen hier nadien ook niet voor ingediend worden. Zie hiervoor punt 16.2.
19.6 Betaling geschied uitsluitend via rechtstreekse betaling online. Is er geen betaling verricht zal uw boeking cq order vervallen. 
19.7 Factuur vooraf overmaken, betekend dat u gelijk de factuur moet betaling via overmaking. Dit is geen uitstel tot factuur betaling. Factuur vooraf overmaken, dient uiterlijk binnen 2 uur op onze rekening te staan.  Helaas is dit niet altijd mogelijk bij onze Belgische cliënten, deze dienen uiterlijk binnen 2 uur een bewijs van betaling per mail te overleggen. Bij geen betaling zal uw boeking cq order vervallen.
19.8 Bij product aankoop na uw opleiding of training is er een mogelijkheid om uw factuur per pin of contact te betaling, uitstel tot factuur betaling is niet mogelijk. 

20. ONDERSTEUNING / KLACHTEN
20.1 U kunt u onbegrip over onze werkwijze of personeel altijd aan ons vermelden zodat we met u naar een oplossing kunnen zoeken. Wij gaan ervan uit dat wij met u naar alle redelijkheid alles kunnen bespreken. Als u onbegrip over onze werkwijze heeft en die niet met ons heeft besproken maar op sociaal media of andere commerciële instanties verschijnen, dan kunt u ook niet meer bij LANETTE Medical terecht voor back up of een bestelling van producten/apparaten. U onbegrip moet wel binnen 5 werkdagen bij ons schriftelijk gemeld zijn via lanettemedical@kpnmail.nl 
20.2 Klachten worden nadien doorgezet naar onze klanten service, verzekering of eventueel onze bedrijfsadvocaat. Wij of onze bedrijfsadvocaat van LXA Law Firm advocatenbureau Den Bosch nemen zo spoedig mogelijk contact met u op en zullen onze uiterste best doen om uw klacht naar tevredenheid op te lossen. Wij streven ernaar om uw klacht uiterlijk binnen vier weken in behandeling te nemen en af te ronden.
20.3 Indien de klager niet akkoord gaat met het besluit van de directie kan er contact opgenomen worden met de onafhankelijke deskundige. 2. De onafhankelijke deskundige zal de standaard procedure nogmaals doornemen. Binnen 14 dagen na ontvangst, neemt de onafhankelijke deskundige contact op over het definitieve besluit.  De uitspraak van de deskundig is bindend en hier wordt niet van afgeweken. Deskundige: His & Hers Consultants t.a.v. Mevr. M. Voetman, E-mail: hishersconsultants@gmail.com
20.4 Onder onbegrip verstaan wij normale vragen of opmerking, geen bedreigende teksten of teksten met als ondertoon een bedreiging bijvoorbeeld "ik ga jullie melden bij ....." - "ik ga er werk van maken bij ...... " - "ga mijn advocaat inschakelen" - "ga jullie juridisch aansprakelijk stellen" .Deze mails zullen niet door ons normaal in behandeling komen. Wij wachten dan uw bedreigende klacht verder af, daarna zal onze bedrijfsadvocaat van LXA Law Firm advocatenbureau Den Bosch dit dan zelf met u afwikkelen. De ondersteuning van LANETTE Medical zal dan verder vervallen, dat wil ook zeggen ondersteuning producten en behandeling wijze tips zal dan ook vervallen. Ook zal uw bedrijfsaccount voor het inloggen in onze webshop vervallen, u kunt geen enkele bestelling meer bij ons plaatsen.
20.5 Geeft u aan, telefonisch of via email bericht het niet eens te zijn met onze "algemene voorwaarden" terwijl u wel akkoord heeft gegeven bij uw bestelling en wilt u hierna een klacht indienen, dan zal deze worden afgewezen. Ontvangen wij nadien bedreigende teksten zoals "ik ga jullie melden bij ....." - "ik ga er werk van maken bij ...... " - "ga mijn advocaat inschakelen" - "ga jullie juridisch aansprakelijk stellen"  Wij wachten dan uw bedreigende klacht verder af, daarna zal onze bedrijfsadvocaat van LXA Law Firm advocatenbureau Den Bosch dit dan zelf met u afwikkelen. De ondersteuning van LANETTE Medical zal dan verder vervallen, dat wil ook zeggen ondersteuning producten advies en behandel tips zijn dan vervallen. Ook zal uw bedrijfsaccount voor het inloggen in onze webshop vervallen, u kunt geen enkele bestelling meer bij ons plaatsen.
 

ALGEMENE VOORWAARDEN LANETTE ACADEMY

21. ALGEMEEN 
21.1 Al onze opleidingen en masterclasses zijn 1 dagdeel, gemiddeld 3 tot 3,5 uur.
21.2 Al onze product trainingen zijn gemiddeld 2 tot 3 uur.
21.3 Gecombineerde opleidingen zijn niet mogelijk op speciaal verzoek. Opleidingen en trainingen worden uitsluitend gegeven op de aangegeven dagen en tijden die vernoemd zijn. Combinatielessen zijn ook niet mogelijk als u een privé opleiding boekt.
21.4 Vanaf 1 juni 2020 hanteren wij onze corona maatregelen. Bij weigering uwerzijds respecteert u niet onze corona maatregelen, u zal dan direct het pand moeten verlaten zonder teruggave van uw lesgeld.
21.5 Privé Opleiding kunt u gelijk bij uw online boeking aanklikken, de extra kosten hiervoor ziet u gelijk online. Een privé opleiding is voor 1 persoon, bijboeken extra collega is niet mogelijk.
21.6 De opleiding wordt afgesloten met 'n erkend genummerd CRKBO certificaat via LANETTE Medical.
21.7 Houd u zich niet aan de algemene voorwaarden van LANETTE Medical dan zal u hierop worden aangesproken. Bij weigering uwerzijds respecteert u niet onze algemene voorwaarden, u zal dan direct het pand moeten verlaten zonder teruggave van uw lesgeld.

22. AANVANG LESTIJDEN EN VERZUIM
22.1 De cursist dient 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn. Indien de cursist 10 minuten of later aanwezig is, is Lanette Academy gerechtigd om deelname van de cursist aan de lesdag te weigeren.
22.2.U dient zelf rekening te houden met eventuele verkeersdruktes en slecht weer, dit kan niet op ons worden verhaald. De lessen beginnen precies op aangegeven tijd. 
22.3 Mocht u bij uw opleiding te laat komen tot maximaal 9 minuten, dan gaat dat van u lestijd af. Wij herhalen de reeds medegedeelde leerstof niet.
22.4 Mocht u 10 minuten of later pas aanwezig zijn, dan zal binnenkomst worden geweigerd. Uw opleiding cq training is dan vervallen zonder teruggaven van uw lesgeld of lesdag verschuiving verzoek.

23. AANTAL LEERLINGEN
23.1 De opleiding kan alleen worden gevolgd door het aantal personen die zich hebben opgegeven. 
23.2 Mocht u toch met meer mensen komen die wel de opleiding willen volgen maar u heeft ze niet opgegeven dan is dat niet mogelijk, alleen de aangemelde personen kunnen de les volgen. Niet cursisten moeten gelijk het pand verlaten.
23.3 Meegenomen chauffeurs en/of begeleiders zijn niet welkom bij uw opleiding, bij binnenkomst worden ze geweigerd.
23.4 Meegenomen kinderen zijn niet welkom bij uw opleiding (ongeacht de leeftijd). Binnenkomst van cursist en kind zal door ons worden geweigerd. Uw opleiding is dan vervallen zonder teruggaven van uw lesgeld of lesdag verschuiving verzoek.
23.5 Voor meegenomen chauffeurs en/of begeleiders is geen wachtruimte om te wachten tot u les voorbij is, deze moeten het pand verlaten en elders verblijven. Alleen u als cursist bent welkom in het pand van LANETTE.

24. LESDATUM & LESKEUZE
24.1 U kunt uw geboekte opleiding niet te verzetten naar een andere les datum, reeds geboekte opleidingen zijn voor u gereserveerd en zijn ook niet te verzetten naar een andere les datum. Les datum verschuiving door u zelf cq de leerling is dus niet mogelijk. U heeft geen recht tot terugeisen van uw lesgeld.
24.2 U kunt uw reeds geboekte opleiding niet annuleren. Zoals eerder aangegeven op punt 6.1 is herroepingskracht niet van toepassing. U heeft geen recht tot terugeisen van uw lesgeld.
24.3 U kunt uw reeds geboekte opleiding niet omzetten naar andere opleidingskeuze. De door u geboekte opleiding of training zal afgenomen moeten worden. U heeft geen recht tot terugeisen van uw lesgeld.
24.4 Er is geen enkele mogelijkheid om wegens ziekte van uzelf, uw kind, familielid of andere privé of familiale redenen (bijvoorbeeld: scheiding, feest, speciale dag, geen vervoer, auto stuk, slecht weer etc etc) uw les datum te verschuiven. Ook heeft u geen recht op het terug eisen van uw lesgeld. Bij "no show" heeft u ook geen recht tot terugeisen van uw lesgeld.
24.5 LANETTE Medical heeft het recht om alleen zelf de opleiding te annuleren. Als blijkt dat u een boeking heeft gedaan zonder dat u de vooropleiding heeft genoten. LANETTE Medical is dan gerechtigd om administratiekosten van € 50,00 per persoon in rekening te brengen. U opleidingsgeld zal binnen 14 dagen terug worden gestort minus de administratiekosten van € 50,00 per persoon.
24.6 Bij ziekte en/of verhindering van de leraar of lerares zal LANETTE Medical voor zover mogelijk vervanging verzorgen. Indien vervanging niet mogelijk is, zal LANETTE Medical de cursist zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen en met een nieuwe les datum komen waarop de opleiding/training alsnog zal worden gegeven. In dit geval heeft de cursist geen recht op vergoeding van enige schade of terugbetaling van het lesgeld.

25. INNERLIJKE MENS
25.1 Thee, jus of water is gratis te verkrijgen bij de opleiding zelf, dit is alleen voor de cursist.
25.2 Bij al onze opleidingen op vrijdagavond 18:00 uur en bij al onze opleidingen op zaterdag 9:00 uur zit geen lunch.
25.3 Bij al onze opleidingen op woensdag, donderdag of vrijdag  om 11:00 uur zit wel ’n fingerfood lunch, echter dit is alleen voor de cursist. (niet voor het model)
25.4 Er zijn geen speciale rook pauzes bij de opleiding, dit is alleen mogelijk voor de opleiding of na de opleiding. U heeft dus tussendoor ook geen rookpauze.

26. HUISREGELS
26.1 Roken is binnen het pand van LANETTE Medical. Er mag alleen buiten gerookt worden n.l. naast het pand of in het park. Roken bij de voordeur van het LANETTE pand is verboden. Wij zijn een rookvrije zone.
26.2 Jas, handtas en/of handbagage moet worden geplaatst in onze gesloten garderobekast of worden achterlaten in uw auto. Het is niet mogelijk om deze mee te nemen naar theoriekamer, praktijkkamer of andere gedeeltes in ons pand.
26.3 Tijdens de opleiding zijn mobiele telefoon niet toegestaan, dus verboden mee naar binnen te nemen. Telefoons dienen worden uitgezet en worden achterlaten in uw handtas (in garderobekast) of auto. Telefoon kan pas worden gebruikt nadat u het LANETTE pand heeft verlaten. 
26.4 Stiekem toch uw telefoon mee naar binnen smokkelen wordt door het gehele personeel van LANETTE Medical niet gewaardeerd, hier zal u door aangesproken worden, ook zal uw mobiel in beslag worden genomen, deze kunt deze afhalen bij het verlaten van het pand.
26.5 Tijdens de opleiding is het dus niet toegestaan om foto of video opnames te maken van uzelf, modellen, leerlingen, personeel of docenten ivm "privacywet". Zoals eerder benoemd in artikel 26.3 mag uw telefoon niet bij de opleiding gebruikt worden.
26.6 U dient zelf te zorgen voor notitie materiaal, dus eigen schrijfwaren en notieblok meebrengen.
26.7 Meegebrachte etenswaren mogen niet genuttigd worden in de les. Meegebrachte drinkwaren (non alcohol) mag u wel nuttigen in de theoriegedeelte.
26.8 Bij LANETTE Medical zijn mobiele telefoons en camera`s niet toegestaan. LANETTE Medical is een foto, beeldopname en telefoonvrije zone. Illegale opnames zijn strafbaar met een boete of aansprakelijk aanstelling via onze huisadvocaat. Smokkelt u toch stiekem uw mobiele toestel of camera mee naar binnen, dan zal u per direct het pand moeten verlaten zonder teruggave van uw lesgeld.

27. LES APPARATUUR
27.1 In de door u opgegeven les wordt alleen gebruik gemaakt van het apparatuur van LANETTE Medical, dit is geheel gratis, u hoeft hier geen huurtarief voor te betalen. Er mag door u zelf geen apparatuur meegenomen worden naar de opleiding. Neemt u toch uw eigen apparatuur mee, dan zal u dit moeten achterlaten in uw auto.
27.2 Vragen betreft uw eigen apparatuur die u elders heeft aangekocht worden niet behandeld bij uw opleiding.
27.3 Vragen betreft uw eigen apparatuur die u elders heeft aangekocht kunnen ook niet gesteld worden via onze emailservice, wij gaan daarin niet bemiddelen of advies geven.
27.4 Mocht er door u gemaakte schade ontstaan aan het apparatuur van LANETTE Medical dan zal deze in rekening gebracht worden aan u.

28. MODELLEN
28.1 De cursist dient zelf 1 oefenmodel te regelen voor de praktijkgedeelte bij de opleiding. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het regelen en het op tijd arriveren van zijn of haar modellen tijdens de praktijkles. LANETTE Medical kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het ontbreken hiervan.
28.2 Uw model is pas welkom op aangegeven tijd zoals vermeld in uw bevestigingsmail, niet eerder en niet vroeger. Cursist en model komen dus apart naar binnen, tegelijk is niet mogelijk, er is geen wachtkamer voor modellen aanwezig, elders verblijven in ons pand is ook niet mogelijk. Probeert u toch uw model gelijk mee naar binnen te brengen dan wordt u beide geweigerd bij binnenkomst. 
28.3 Modellen zijn alleen welkom in het LANETTE pand bij de praktijk training cq hun behandelmoment.
28.4 De cursist dient er zelf voor te zorgen dat het model het lokaal verlaat wanneer zij klaar is met de behandeling. Modellen verblijven niet in het leslokaal buiten hun behandelmoment om. 
28.5 Blijft de cursist na de opleiding nog shoppen in onze groothandel dan zal de model het LANETTE pand moeten verlaten. 
28.6 Modellen jonger dan 18 jaar worden in geen enkele les toegelaten
28.7 Mocht u voor uw opleiding geen model hebben geregeld of is model niet komen opdagen dan is deelnamen van de praktijk gedeelte niet toegestaan, u kunt dan alleen deelnemen aan de theoriegedeelte. De cursist heeft geen recht op vergoeding, deel terug betaling of gehele terugbetaling van het lesgeld. Er is geen mogelijkheid tot verschuiven van uw opleidingsdag. Er is geen mogelijkheid tot het annuleren van uw opleiding.

29. BEDRIJFSCHADE EN AANSPRAKELIJKHEID
29.1 Alle schade die aan het bedrijf, pand of producten is veroorzaakt, wordt verhaald op de betreffende cursist(en) en/of het model.
29.2 Bij iedere vorm van diefstal van de eigendommen van LANETTE doen wij aangifte bij politie en zullen wij de gemaakte kosten verhalen op de cursist.
29.3 Het betreden van het pand van LANETTE is op eigen risico. LANETTE is niet aansprakelijkheid voor eventuele schade

30. KLACHTEN
30.1 U kunt u onbegrip over de werkwijze van onze docent of docenten gelijk in het leslokaal aan ons vermelden zodat we met u naar gelijk een oplossing kunnen zoeken. Wij gaan ervan uit dat wij met u naar alle redelijkheid alles kunnen bespreken. Mocht u het nog niet eens zijn met de docent dan verwachten wij dat u het pand gelijk verlaat, zonder verder te genieten van de opleiding. Klachten na de gehele opleiding die u al genoten heeft worden als niet gegrond verklaard.
30.2 Telefonische klachten of klachten via sociale media na de opleiding zal als niet gegrond worden verklaard. U heeft in alle gevallen geen recht tot terugeisen van uw lesgeld. Klachten kunt u alleen indienen via de normale klachtenprocedure.
30.3 Gedragsregel bij de opleiding: agressie, geweld, intimidatie, belediging en discriminatie wordt niet getolereerd. Bij ongewenst gedrag wordt direct maatregelen genomen in het ergste geval kan de leerling die zich misdraagt direct een pandverbod krijgen en dient het pand gelijk te verlaten. U heeft in alle gevallen geen recht tot terugeisen van uw lesgeld.
30.4 LANETTE Medical is bevoegd uw opleiding boeking te weigeren bij onredelijk gedrag, schriftelijke dreigingen of bij verbaal geweld, uw boeking wordt door LANETTE Medical geannuleerd zonder teruggave van lesgeld. Bedreiging fysiek of mentaal, dan wordt toegang tot de zaak zonder pardon en teruggave van boekingsgelden en overige kosten ontzegd.
30.5 Wij geven op alle afgenomen opleidingen geen garantie. ook niet als u na de opleiding niet aan de juiste kwaliteiten voldoet. Is iets niet duidelijk of lukt het niet zal u dit moeten aangeven aan onze docent, na de opleiding is dat niet meer mogelijk. Er is geen mogelijkheid tot terugeisen van uw lesgeld. (ook niet bij het niet uitkeren van het certificaat)
30.6 LANETTE Medical kan de toegang tot opleiding ontzeggen ingeval van wanprestatie. Dit houdt o.a. in het niet of tijdig betalen van het lesgeld, maar ook het zich niet houden aan orde- en veiligheidsvoorschriften waartoe de cursist zich volgens de algemene voorwaarden verplicht.

31. AUTEURSRECHT WEBSITE, OPLEIDINGSMATERIAAL & FOTO`S / EIGENDOMSRECHT
31.1 Op het door LANETTE Medical ontwikkelde opleidingsmateriaal rust het auteursrecht. Niets uit dit opleidingsmateriaal mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, digitalisering of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LANETTE Medical.
31.2 Opleidingsmap wordt maar eenmalig uitgereikt bij de opleiding zelf. U kunt nadien geen kopie of digitale toezending meer ontvangen. De map is uw eigendom en mag niet gedeeld worden dus wees er zuinig op.
31.3 Certificaat wordt éénmalig uitgereikt bij de opleiding zelf. U kunt nadien geen kopie of digitale toezending meer ontvangen dus wees er zuinig op.
31.4 Lanette Medical Copyright 2012 - 2021 | All rights reserved, copying is forbidden. Dit wil zeggen dat u geen recht heeft om onze foto en teksten van onze website gebruikt u die toch dat zal onze bedrijfsadvocaat u hierover de factuur sturen. Voor gekopieerde tekst wordt 3 euro per woord in rekening gebracht.
31.5 Op onze opleidingsmappen cq lesboeken zijn auteursrechten van toepassing die door de cursist en derde (werkgever of anders) worden eerbiedigt door in ieder geval zonder toestemming van LANETTE Medical geen kopieën hiervan te maken of de inhoud ervan te openbaren. Cursisten mogen de opleiding en opleidingsstof niet gebruiken om zelf opleidingen aan te bieden aan derden. Bij overtreding van deze bepaling verbeurt cursist een direct opeisbare boete en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van EUR 20.000,-.

ALGEMENE VOORWAARDEN
Producten en apparatuur via LANETTE Medical zijn bedoeld voor professioneel gebruik en door hiervoor opgeleide personen. Hiermee worden bedoeld schoonheidsspecialisten, huidtherapeuten of cosmetisch artsen. Cliënten van LANETTE Medical zijn geregistreerde ‘Professionals ’ uit de schoonheid tot medische sector, of in opleiding tot schoonheidsspecialist, huidtherapeut of cosmetisch arts.

1. ALGEMEEN
1.1 Bij het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u akkoord gaat met onze "algemene voorwaarden". Bent u niet akkoord met onze algemene voorwaarden dan is bestelling via onze webshop of in onze Experience Center niet mogelijk. Gaat u niet akkoord met onze "algemene voorwaarden" en/of heeft u hier een klacht voor ingediend betreft eerdere bestellingen dan zal uw klanten account automatisch vervallen, er is geen mogelijkheid tot opnieuw aanmaken van `n webshop account. Orderbestelling bij LANETTE Medical zijn alleen mogelijk met akkoord van onze algemene voorwaarden.
1.2 LANETTE Medical levert uitsluitend B2B. Consumentrecht cq herroepingsrecht is niet van toepassing. (zie de punten bij art.6)
1.3 Wij als B2B nemen geen retour zendingen aan, bestelde goederen zijn en blijven uw eigendom.
1.4 Wij als B2B en/of B2C hebben geen herroepingsrecht op geboekte opleidingen of trainingen.
1.5 Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing op alle rechtstreekse aankopen die worden gedaan in onze Experience Center.
1.6 LANETTE Medical is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten, apparatuur of uw behandeltechniek. LANETTE Medical is niet aansprakelijk voor schade aan personen die door u zijn behandeld. U bent zelf aansprakelijk voor uw eigen behandeltechnieken, aankoop producten en apparatuur gebruik.

2. WEBSHOP ACCOUNT
2.1 Webshop account aanvraag is mogelijk via de website of via mail bericht naar lanettemedical@kpnmail.nl
2.2 Webshop account aanvraag is alleen mogelijk voor schoonheid tot medische sector . Wij leveren uitsluitend aan schoonheidsspecialisten, huidtherapeuten en cosmetisch artsen. Heeft u bij kvk een andere registratie staan dan schoonheidssalon, instituut of kliniek dan ontvangt u geen webshop account. Onze producten zijn voor getrainde professionals die werkzaam zijn in schoonheidssalons, huidinstituten of klinieken.
2.3 Webshop account is alleen mogelijk met geldig kvk nummer (Nederland) en geldig b.t.w. nummer .
2.4 Webshop account is alleen mogelijk als zelfstandige zaak, dat wil zeggen alleen met eigen kvk registratie en eigen btw nummer (uitsluitend op uw eigen naam)
2.5 Webshop account is NIET mogelijk op kvk nummer en/of btw nummer van hun eega, zaakwaarnemer of derden. Staat u bijgeschreven staat op het btw nummer van uw eega dan bij aanmelding gelijk kopie meesturen met uw bedrijfsmelding van inschrijving op bedrijf van uw eega. (België)
2.6 Webshop account is NIET mogelijk voor detailhandel, begeleiding, coaches en groothandels, ook niet als zijnde detailhandel/groothandel in schoonheidssector.
2.7 Webshop account is NIET mogelijk voor (privé) docenten, (prive) beauty begeleiders, (part time) beauty coaches, (part time) business coaches, (part time) opleidingscentrums of (part time) academies, die zelf opleidingen c.q. trainingen geven. Dit geld ook voor zelfstandige die workshops, cursussen, privé opleidingen en trainingen geven via hun eigen salon of derden. Dit geldt ook voor ZZP`ers en (part time) personeel die werkzaam zijn bij detailhandel, groothandel en/of opleidingscentrum.
2.8 Bent uw nadien gestart met product verkoop of apparatuur verkoop, dan zal uw webshop account vervallen. Mocht u reeds een webshop account hebben en u start u later met het geven van opleidingen, schoonheidsbegeleiding, beauty coaching, business coaching, workshops en trainingen naast de werkzaamheden in uw salon, dan zal uw webshop account vervallen. Onze IT & Media afdeling houd dit dagelijks bij en zal bij deze extra diensten in uw salon uw inlogaccount per direct laten vervallen.

3. EXPERIENCE CENTER
3.1 Onze Experience Center is geopend op onze standaard openingstijden. (ivm COVID-19 zijn wij tijdelijk gesloten)
3.2 Heeft u `n webshop account dan kunt u bij ons op onze standaard openingstijden komen shoppen.
3.3 Heeft u geen webshop account dan is B2B aankoop alleen mogelijk met `n geldig kvk nummer en geldig btw nummer. Komt u shoppen dan vragen wij u om een kopie van uw kvk uittreksel(nederland) en en geldig b.t.w. nummer in te leveren. Zonder kopie van uw kvk uittreksel en en geldig b.t.w. nummer is shoppen in onze Experience Center niet mogelijk.
3.4 Heeft u geen kvk inschrijving cq btw nummer dan is shoppen in onze Experience Center niet mogelijk. Wij leveren niet aan particulieren.
3.5 De eerste zaterdag van de maand is een een sales ochtend voor in opleiding zijnde niveau 3 of niveau 4 schoonheidsspecialisten. Komt u shoppen dan vragen wij u om een opleidingsinschrijving of opleidingsbewijs hiervan mee te nemen, anders is shoppen in onze Experience Center niet mogelijk.
3.6 Heeft u wel een kvk inschrijving, echter in een andere branche, dus niet in als schoonheidssector dan is shoppen in onze Experience Center niet mogelijk.
3.7 Leveringen vanuit onze Experience Center is per pin of contant.
3.8 Jas, handtas en/of andere handbagage moet worden geplaatst in onze gesloten garderobekast of worden achterlaten in uw auto. Het is niet mogelijk om deze mee te nemen binnen in onze Experience Center of leslokalen.

4. LEVERING
4.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
4.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal LANETTE Medical bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de afnemer binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
4.3 Aan de leveringsplicht van LANETTE Medical zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door LANETTE Medical geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
4.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
4.5 Er wordt een minimum bestelorder en/of bestelgrootte gehanteerd van € 20,00 exclusief 21% BTW en exclusief verzend- en administratiekosten.

5. PRIJZEN
5.1 Prijzen kunnen worden verhoogd indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
5.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
5.3 Alle prijzen op de site zijn in euro`s en exclusief 21% BTW en exclusief verzend- en administratiekosten.
5.4 Bij aankoop van retail producten behoord u zich te houden aan de adviesverkoopprijzen.

6. B2B
6.1 LANETTE Medical heeft een B2B (business to business) herroepingsrecht op opleidingen, trainingen, producten en apparatuur is hier dus niet van toepassing.
6.2 Koper is niet gerechtigd de producten terug te zenden. Geschiedt dit toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van Koper. LANETTE Medical is in dat geval vrij om de producten voor rekening en risico van koper onder derden op te slaan.
6.3 Koper kan getekend aankoopcontract cq huurkoop contract niet ontbinden. Gaat u niet over tot betaling zal er door LANETTE juridische stappen worden uitgevoerd.
6.4 Koper kan via webshop of live shopping reeds bestelde apparatuur en/of producten niet ontbinden en/of niet terugsturen, er bestaat als B2B geen herroepingsrecht
6.5 Koper kan aankopen via Experience Center shopping niet ontbinden en niet terugsturen, er bestaat als B2B geen herroepingsrecht
6.6 Wij nemen als B2B leverancier dus geen retourzendingen aan, deze zijn en blijven u eigendom.
6.7 LANETTE Medical heeft geen terugkoop service betreft apparatuur en/of producten.
6.8 LANETTE Medical heeft geen omruil service betreft apparatuur en/of producten.

7. GEGEVENSBEHEER
7.1 Bij onze debiteuren beheer worden uw gegevens opgenomen in onze administratie. LANETTE Medical houdt zich aan de "Wet Persoonsregistraties" en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
7.2 LANETTE Medical respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
7.3 LANETTE Medical maakt gebruik van informatie verstrekking via nieuwsbrief. Bij uitschrijving van de nieuwsbrief meld u zich uit de gehele administratie. Uw persoonlijke en bedrijfsgegevens worden in zijn geheel verwijderd, u kunt nadien dus geen bestellingen meer plaatsen via onze webshop, uw inlog account is dan ook verwijderd.
7.4 Non actieve nieuwe inlogaccounts die nooit zijn gebruikt worden na 6 maanden verwijderd.
7.5 Actieve inlogaccounts hebben een houdbaarheidsdatum van maximaal 1 jaar bij geen order plaatsing, nadien zal het account worden verwijderd. U behoudt uw account bij een minimaal één order plaatsing binnen 1 jaar.
7.6 Nieuw webshop account (2e maal) aanvraag na verwijdering nog is nog eenmalig mogelijk. Intern zal eerst bij LANETTE eerst een controle plaatsvinden waarom u uit onze debiteuren beheerd bent verwijderd. Een van de voorwaarden is, wachttijd van minimaal na 6 maanden na eerste verwijdering.
7.7 Na 2x uw account te hebben laten verlopen is er geen nieuwe inlogaccount meer mogelijk.

8. FABRIEKSGARANTIE
8.1 Op alle geleverde apparatuur is de standaard fabrieksgarantie van 1 jaar van toepassing. (mits anders omschreven). De afnemer is verplicht de geleverde apparatuur bij ontvangst onmiddellijk te controleren, dit gebeurd in de meeste gevallen al in de opleiding zelf. Meldingen zie punt 8.14
8.2 Deze fabrieksgarantie is van toepassing op de motor van het apparaat, dit is apparatuur vanaf € 1000,-. Uiterlijke schade valt niet onder de fabrieksgarantie.
8.3 Klein apparatuur onder de € 1000,- zit geen fabrieksgarantie. De afnemer is verplicht de geleverde klein apparatuur bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Meldingen zie punt 7.14.
8.4 Schade ontstaan door onkundig gebruik valt niet onder de fabrieksgarantie.
8.5 Gebruikersschade ontstaan door onkundig gebruik valt niet onder de fabrieksgarantie.
8.6 Slijtage schade valt niet onder de fabrieksgarantie.
8.7 LANETTE Medical en fabrikant van het apparaat is niet aansprakelijk om fabrieksgarantie te geven voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen van bewuste roekeloosheid van een niet-leidinggevend personeelslid op.
8.8 Alle garantie klachten hebben alleen betrekking op gebreken en fabricagefouten, dit moet binnen 24 uur gemeld worden. Dus niet op de gevolgen van onjuist gebruik, slijtage, vallen, stoten etc, dit valt niet onder garantie klachten.
8.9 Deze garantie geldt niet indien: A) zolang de afnemer jegens LANETTE Medical in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van LANETTE Medical en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
8.10 LANETTE Medical biedt geen inval-apparatuur of huur-apparatuur aan bij eventuele terugzending naar de fabriek waar uw apparatuur gemaakt gaat worden in geval bij een garantie. LANETTE Medical zal geen schadevergoeding uitkeren bij indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
8.11 Het risico voor schade of vermissing tijdens transport en verzending is altijd voor risico van de koper.
8.12 Indien blijkt dat de storing valt onder de fabrieksgarantie volgt een gratis reparatie. Indien blijkt dat de storing niet onder de fabrieksgarantie valt zijn de reparatiekosten voor rekening van de afnemer.
8.13 Indien het apparaat door valt onder fabrieksgarantie, worden geen kosten berekend voor het retour zending naar afnemer. Bij reparaties die niet onder fabrieksgarantie vallen zijn de kosten voor retourzending voor rekening klant. De klant kan natuurlijk altijd een afspraak maken voor zelf brengen en halen.
8.14 De afnemer is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren, apparatuur daar in tegen wordt bij de opleiding pas aangeboden en door beide partijen gecontroleerd. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan LANETTE Medical) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan LANETTE Medical. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 24 uur na levering aan LANETTE Medical schriftelijk worden gemeld lanettemedical@kpnmail.nl . Retour zending van het apparatuur dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. Klachten indienen na 24 uur is niet meer mogelijk.
8.15 Indien de klacht die binnen 24 uur na levering gemeld is door afnemer en door LANETTE Medical gegrond wordt bevonden, zal LANETTE Medical naar haar keuze de geleverde zaken kosteloos vervangen of terugbetalen. Echter het product wordt eerst wel gecontroleerd of de klacht gegrond is. Een schadevergoeding aanvraag van leveringstijden kunnen niet worden ingediend bij LANETTE Medical.
8.16 Bij fabrieksgarantie transportverzending naar fabriek binnen 1 jaar kan door ons worden verzonden, wel moet u zorg dragen dat u dit zelf naar ons brengt en komt afhalen. Bij fabrieksgarantie na 1 jaar, dus de extra garantie vanuit de fabriek zijn de transportkosten van zending en retourzending voor rekening klant.
8.17 Bij wederverkoop door derde is de fabrieksgarantie NIET overdraagbaar. De fabrieksgarantie is enkel geldig voor de oorspronkelijke koper.
8.18 Bij aankoop van demo apparatuur of les apparatuur zit geen fabrieksgarantie.

9. APPARATUUR
9.1 Bij aankoop van apparatuur vanaf € 3000,- ontvangt u een opleiding betreft gebruik van het apparaat. Dit is een eenmalige basis opleiding voor 1 persoon en 1 oefenmodel. De opleiding datum is in overleg na de aankoop en binnenkomst van het apparaat. De opleiding is gemiddeld 1,5 tot 2 uur. Dit is een speciale apparaat praktijk opleiding zodat u gelijk aan de gang kan in uw salon (dus geen techniek, standaard opleiding of masterclass opleiding zoals benoemd bij onze opleidingen) Uitlevering van het apparaat is eventueel de zelfde dag mogelijk, dit gaat in overleg.
9.2 Bij aankoop van apparatuur vanaf € 3000,- ontvangt u van ons extra back up service.
9.3 Bij aankoop van demo apparatuur of les apparatuur zit geen opleiding en is er geen extra back up service.
9.4 Bij weder aankoop via derde ontvangt u van ons geen opleiding, kosten voor een opleiding zijn dan voor aankoper via derde.
9.5 Bij weder aankoop via derde ontvangt u van ons geen fabrieksgarantie, u ontvangt van LANETTE Medical geen back up service betreft het apparaat.
9.6 We hebben financieringsmogelijkheden tot aankoop van apparatuur. Voor meer informatie kunt u als cliënt van LANETTE Medical een financiering advies gesprek aanvragen bij één van onze financiële adviseurs. Financiering advies gesprekken zijn alles mogelijk op ons kantoor te Tilburg.

10. AANBIEDINGEN
10.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
10.2 Aanbiedingen van LANETTE Medical gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
10.3 LANETTE Medical kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
10.4 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

11. OVEREENKOMST
11.1 Een overeenkomst tussen LANETTE Medical en een afnemer komen tot stand nadat een bestelling opdracht door LANETTE Medical op haalbaarheid is beoordeeld.
11.2 LANETTE Medical behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt door een vooruitbetaling.
11.3 Huuraankoop apparatuur heeft haar eigen overeenkomt en haar eigen algemene voorwaarden.

12. AFBEELDINGEN/SPECIFICATIES
12.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van LANETTE Medical gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

13. OVERMACHT
13.1 LANETTE Medical is niet aansprakelijk, indien er voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
13.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen op het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoers moeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van LANETTE Medical alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
13.3 LANETTE Medical behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen enkel geval is LANETTE Medical gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
13.4 Indien LANETTE Medical bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

14. AANSPRAKELIJKHEID
14.1 LANETTE Medical is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten, apparatuur of uw behandeltechniek. LANETTE Medical is niet aansprakelijk voor schade aan personen die door u zijn behandeld. U bent zelf aansprakelijk voor uw eigen behandeltechnieken, aankoop producten en apparatuur gebruik.

15. EIGENDOMSVOORBEHOUD
15.1 Eigendommen van alle door LANETTE Medical aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij LANETTE Medical zolang de afnemer de vorderingen van LANETTE Medical uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van LANETTE Medical wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, renten en kosten, één en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
15.2 De door LANETTE Medical geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
15.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
15.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan LANETTE Medical of een door LANETTE Medical aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin LANETTE Medical haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
15.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht LANETTE Medical zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
15.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings--- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan LANETTE Medical.

16. TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER
16.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
16.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen LANETTE Medical en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Den Bosch kennis, tenzij LANETTE Medical de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

17. VERZENDING
17.1 Alle orders die voor 12:00 uur besteld op onze openingstijen worden dezelfde werkdag verzonden, orders die daarna binnenkomen worden de dag later verzonden. Dit geldt dus alleen bij werkdagen van dinsdag tot en met zaterdag. Bij bestelling in sluitingstijd wordt uw order de eerstkomende werkdag verzonden.
17.2 Nederland: Bij orders beneden de € 150,00 worden € 7,44 verzend- en administratiekosten in rekening gebracht. Leveringen boven de € 150,00 worden gratis thuis bezorgd.
17.3 België: Bij orders beneden de € 200,00 worden € 13,22 verzend- en administratiekosten in rekening gebracht. Leveringen boven de € 200,00 worden gratis thuis bezorgd.

18. BTW 21%
18.1 Zoals benoemt op punt 5.3 zijn onze prijzen excl. btw. Na bestelling in onze webshop zal hier automatisch 21% op berekend worden. Dit voor zowel leveringen in Nederland en als in andere Europese landen. Wij hanteren dus voor elke order een belasting van 21%. Ook op de transportkosten is reeds 21% btw belast.
18.2 BTW vrij (btw verlegd) is alleen mogelijk via deze website als u kiest voor zakelijk, bij de adresgegevens bij het winkelwagentje. Er zal dan gevraagd worden om uw btw/vat nummer, vult u deze juist in dan wordt btw van 21% geannuleerd en wordt de betaling btw verlegd.

19. FACTUREN & BETALINGEN
19.1 Na u bestelling wordt u factuur naar u gemaild, let erop de mail kan ook in u spam box terecht komen. Een factuur wordt maar éénmalig verstrekt.
19.2 Kopie factuur aanvragen is gratis mogelijk tot maximaal 3 maanden na factuur datum via lanettemedical@kpnmail.nl. Wilt u na 3 maanden 1 of meerdere facturen aanvragen dan zijn hier kosten aan verbonden, wij rekenen hiervoor 6 euro excl. btw per factuur, dit met een bedrag van minimaal 30 euro excl. btw voor administratiekosten. Kopie facturen aanvragen zijn alleen mogelijk door koper zelf, niet door derde. Na betaling van de administratiekosten factuur gaan wij over tot het opzoeken van uw oude factuur. Deze wordt in gescand en digitaal alleen naar koper cq factuurhouder verzonden (in verband met onze privacy wetgeving niet naar andere instanties).
19.3 Het is niet mogelijk om facturen na uw bestelling door ons aan te laten passen. De gegevens komen op de factuur zoals u die zelf heeft ingevoerd. Na uw bestelling is er ook geen mogelijkheid om andere goederen te laten bijplaatsen op dezelfde factuur.
19.4 Het is niet mogelijk om uw factuur naam, adres of andere gegevens aan te passen of erbij te laten voegen door ons. De gegevens komen op de factuur zoals u dit zelf heeft aangemeld. Dus naam aanpassing, adres aanpassen, plaatsnaam, firmanaam, kvk melding, btw.nr melding etc etc is nadien niet meer mogelijk. Bij eventueel b.t.w. nummervermelding wensen, zal u die zelf bij de firmanaam gelijk moeten invoeren. Ons automatisch systeem zet de gegevens op de factuur zoals u die dus zelf heeft ingevoerd.
19.5 Het is niet mogelijk om reeds gefactureerde facturen (reeds betaalde facturen) om deze nadien btw vrij te maken. U had dit van te voren aan moeten geven bij uw bestelling door op zakelijk te klikken en uw btw nummer in te voeren. Credit verzoeken kunnen hier nadien ook niet voor ingediend worden. Zie hiervoor punt 16.2.
19.6 Betaling geschied uitsluitend via rechtstreekse betaling online. Is er geen betaling verricht zal uw boeking cq order vervallen.
19.7 Factuur vooraf overmaken, betekend dat u gelijk de factuur moet betaling via overmaking. Dit is geen uitstel tot factuur betaling. Factuur vooraf overmaken, dient uiterlijk binnen 2 uur op onze rekening te staan. Helaas is dit niet altijd mogelijk bij onze Belgische cliënten, deze dienen uiterlijk binnen 2 uur een bewijs van betaling per mail te overleggen. Bij geen betaling zal uw boeking cq order vervallen.
19.8 Bij product aankoop na uw opleiding of training is er een mogelijkheid om uw factuur per pin of contact te betaling, uitstel tot factuur betaling is niet mogelijk.

20. ONDERSTEUNING / KLACHTEN
20.1 U kunt u onbegrip over onze werkwijze of personeel altijd aan ons vermelden zodat we met u naar een oplossing kunnen zoeken. Wij gaan ervan uit dat wij met u naar alle redelijkheid alles kunnen bespreken. Als u onbegrip over onze werkwijze heeft en die niet met ons heeft besproken maar op sociaal media of andere commerciële instanties verschijnen, dan kunt u ook niet meer bij LANETTE Medical terecht voor back up of een bestelling van producten/apparaten. U onbegrip moet wel binnen 5 werkdagen bij ons schriftelijk gemeld zijn via lanettemedical@kpnmail.nl
20.2 Klachten worden nadien doorgezet naar onze klanten service, verzekering of eventueel onze bedrijfsadvocaat. Wij of onze bedrijfsadvocaat van LXA Law Firm advocatenbureau Den Bosch nemen zo spoedig mogelijk contact met u op en zullen onze uiterste best doen om uw klacht naar tevredenheid op te lossen. Wij streven ernaar om uw klacht uiterlijk binnen vier weken in behandeling te nemen en af te ronden.
20.3 Indien de klager niet akkoord gaat met het besluit van de directie kan er contact opgenomen worden met de onafhankelijke deskundige. 2. De onafhankelijke deskundige zal de standaard procedure nogmaals doornemen. Binnen 14 dagen na ontvangst, neemt de onafhankelijke deskundige contact op over het definitieve besluit. De uitspraak van de deskundig is bindend en hier wordt niet van afgeweken. Deskundige: His & Hers Consultants t.a.v. Mevr. M. Voetman, E-mail: hishersconsultants@gmail.com
20.4 Onder onbegrip verstaan wij normale vragen of opmerking, geen bedreigende teksten of teksten met als ondertoon een bedreiging bijvoorbeeld "ik ga jullie melden bij ....." - "ik ga er werk van maken bij ...... " - "ga mijn advocaat inschakelen" - "ga jullie juridisch aansprakelijk stellen" .Deze mails zullen niet door ons normaal in behandeling komen. Wij wachten dan uw bedreigende klacht verder af, daarna zal onze bedrijfsadvocaat van LXA Law Firm advocatenbureau Den Bosch dit dan zelf met u afwikkelen. De ondersteuning van LANETTE Medical zal dan verder vervallen, dat wil ook zeggen ondersteuning producten en behandeling wijze tips zal dan ook vervallen. Ook zal uw bedrijfsaccount voor het inloggen in onze webshop vervallen, u kunt geen enkele bestelling meer bij ons plaatsen.
20.5 Geeft u aan, telefonisch of via email bericht het niet eens te zijn met onze "algemene voorwaarden" terwijl u wel akkoord heeft gegeven bij uw bestelling en wilt u hierna een klacht indienen, dan zal deze worden afgewezen. Ontvangen wij nadien bedreigende teksten zoals "ik ga jullie melden bij ....." - "ik ga er werk van maken bij ...... " - "ga mijn advocaat inschakelen" - "ga jullie juridisch aansprakelijk stellen" Wij wachten dan uw bedreigende klacht verder af, daarna zal onze bedrijfsadvocaat van LXA Law Firm advocatenbureau Den Bosch dit dan zelf met u afwikkelen. De ondersteuning van LANETTE Medical zal dan verder vervallen, dat wil ook zeggen ondersteuning producten advies en behandel tips zijn dan vervallen. Ook zal uw bedrijfsaccount voor het inloggen in onze webshop vervallen, u kunt geen enkele bestelling meer bij ons plaatsen.


ALGEMENE VOORWAARDEN LANETTE ACADEMY

21. ALGEMEEN
21.1 Al onze opleidingen en masterclasses zijn 1 dagdeel, gemiddeld 3 tot 3,5 uur.
21.2 Al onze product trainingen zijn gemiddeld 2 tot 3 uur.
21.3 Gecombineerde opleidingen zijn niet mogelijk op speciaal verzoek. Opleidingen en trainingen worden uitsluitend gegeven op de aangegeven dagen en tijden die vernoemd zijn. Combinatielessen zijn ook niet mogelijk als u een privé opleiding boekt.
21.4 Vanaf 1 juni 2020 hanteren wij onze corona maatregelen. Bij weigering uwerzijds respecteert u niet onze corona maatregelen, u zal dan direct het pand moeten verlaten zonder teruggave van uw lesgeld.
21.5 Privé Opleiding kunt u gelijk bij uw online boeking aanklikken, de extra kosten hiervoor ziet u gelijk online. Een privé opleiding is voor 1 persoon, bijboeken extra collega is niet mogelijk.
21.6 De opleiding wordt afgesloten met `n erkend genummerd CRKBO certificaat via LANETTE Medical.
21.7 Houd u zich niet aan de algemene voorwaarden van LANETTE Medical dan zal u hierop worden aangesproken. Bij weigering uwerzijds respecteert u niet onze algemene voorwaarden, u zal dan direct het pand moeten verlaten zonder teruggave van uw lesgeld.

22. AANVANG LESTIJDEN EN VERZUIM
22.1 De cursist dient 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn. Indien de cursist 10 minuten of later aanwezig is, is Lanette Academy gerechtigd om deelname van de cursist aan de lesdag te weigeren.
22.2.U dient zelf rekening te houden met eventuele verkeersdruktes en slecht weer, dit kan niet op ons worden verhaald. De lessen beginnen precies op aangegeven tijd.
22.3 Mocht u bij uw opleiding te laat komen tot maximaal 9 minuten, dan gaat dat van u lestijd af. Wij herhalen de reeds medegedeelde leerstof niet.
22.4 Mocht u 10 minuten of later pas aanwezig zijn, dan zal binnenkomst worden geweigerd. Uw opleiding cq training is dan vervallen zonder teruggaven van uw lesgeld of lesdag verschuiving verzoek.

23. AANTAL LEERLINGEN
23.1 De opleiding kan alleen worden gevolgd door het aantal personen die zich hebben opgegeven.
23.2 Mocht u toch met meer mensen komen die wel de opleiding willen volgen maar u heeft ze niet opgegeven dan is dat niet mogelijk, alleen de aangemelde personen kunnen de les volgen. Niet cursisten moeten gelijk het pand verlaten.
23.3 Meegenomen chauffeurs en/of begeleiders zijn niet welkom bij uw opleiding, bij binnenkomst worden ze geweigerd.
23.4 Meegenomen kinderen zijn niet welkom bij uw opleiding (ongeacht de leeftijd). Binnenkomst van cursist en kind zal door ons worden geweigerd. Uw opleiding is dan vervallen zonder teruggaven van uw lesgeld of lesdag verschuiving verzoek.
23.5 Voor meegenomen chauffeurs en/of begeleiders is geen wachtruimte om te wachten tot u les voorbij is, deze moeten het pand verlaten en elders verblijven. Alleen u als cursist bent welkom in het pand van LANETTE.

24. LESDATUM & LESKEUZE
24.1 U kunt uw geboekte opleiding niet te verzetten naar een andere les datum, reeds geboekte opleidingen zijn voor u gereserveerd en zijn ook niet te verzetten naar een andere les datum. Les datum verschuiving door u zelf cq de leerling is dus niet mogelijk. U heeft geen recht tot terugeisen van uw lesgeld.
24.2 U kunt uw reeds geboekte opleiding niet annuleren. Zoals eerder aangegeven op punt 6.1 is herroepingskracht niet van toepassing. U heeft geen recht tot terugeisen van uw lesgeld.
24.3 U kunt uw reeds geboekte opleiding niet omzetten naar andere opleidingskeuze. De door u geboekte opleiding of training zal afgenomen moeten worden. U heeft geen recht tot terugeisen van uw lesgeld.
24.4 Er is geen enkele mogelijkheid om wegens ziekte van uzelf, uw kind, familielid of andere privé of familiale redenen (bijvoorbeeld: scheiding, feest, speciale dag, geen vervoer, auto stuk, slecht weer etc etc) uw les datum te verschuiven. Ook heeft u geen recht op het terug eisen van uw lesgeld. Bij "no show" heeft u ook geen recht tot terugeisen van uw lesgeld.
24.5 LANETTE Medical heeft het recht om alleen zelf de opleiding te annuleren. Als blijkt dat u een boeking heeft gedaan zonder dat u de vooropleiding heeft genoten. LANETTE Medical is dan gerechtigd om administratiekosten van € 50,00 per persoon in rekening te brengen. U opleidingsgeld zal binnen 14 dagen terug worden gestort minus de administratiekosten van € 50,00 per persoon.
24.6 Bij ziekte en/of verhindering van de leraar of lerares zal LANETTE Medical voor zover mogelijk vervanging verzorgen. Indien vervanging niet mogelijk is, zal LANETTE Medical de cursist zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen en met een nieuwe les datum komen waarop de opleiding/training alsnog zal worden gegeven. In dit geval heeft de cursist geen recht op vergoeding van enige schade of terugbetaling van het lesgeld.

25. INNERLIJKE MENS
25.1 Thee, jus of water is gratis te verkrijgen bij de opleiding zelf, dit is alleen voor de cursist.
25.2 Bij al onze opleidingen op vrijdagavond 18:00 uur en bij al onze opleidingen op zaterdag 9:00 uur zit geen lunch.
25.3 Bij al onze opleidingen op woensdag, donderdag of vrijdag om 11:00 uur zit wel ’n fingerfood lunch, echter dit is alleen voor de cursist. (niet voor het model)
25.4 Er zijn geen speciale rook pauzes bij de opleiding, dit is alleen mogelijk voor de opleiding of na de opleiding. U heeft dus tussendoor ook geen rookpauze.

26. HUISREGELS
26.1 Roken is binnen het pand van LANETTE Medical. Er mag alleen buiten gerookt worden n.l. naast het pand of in het park. Roken bij de voordeur van het LANETTE pand is verboden. Wij zijn een rookvrije zone.
26.2 Jas, handtas en/of handbagage moet worden geplaatst in onze gesloten garderobekast of worden achterlaten in uw auto. Het is niet mogelijk om deze mee te nemen naar theoriekamer, praktijkkamer of andere gedeeltes in ons pand.
26.3 Tijdens de opleiding zijn mobiele telefoon niet toegestaan, dus verboden mee naar binnen te nemen. Telefoons dienen worden uitgezet en worden achterlaten in uw handtas (in garderobekast) of auto. Telefoon kan pas worden gebruikt nadat u het LANETTE pand heeft verlaten.
26.4 Stiekem toch uw telefoon mee naar binnen smokkelen wordt door het gehele personeel van LANETTE Medical niet gewaardeerd, hier zal u door aangesproken worden, ook zal uw mobiel in beslag worden genomen, deze kunt deze afhalen bij het verlaten van het pand.
26.4 Tijdens de opleiding is het dus niet toegestaan om foto of video opnames te maken van uzelf, modellen, leerlingen, personeel of docenten ivm "privacywet". Zoals eerder benoemd in artikel 26.3 mag uw telefoon niet bij de opleiding gebruikt worden.
26.5 U dient zelf te zorgen voor notitie materiaal, dus eigen schrijfwaren en notieblok meebrengen.
26.6 Meegebrachte etenswaren mogen niet genuttigd worden in de les. Meegebrachte drinkwaren (non alcohol) mag u wel nuttigen in de theoriegedeelte.
26.7 Bij LANETTE Medical zijn mobiele telefoons en camera`s niet toegestaan. LANETTE Medical is een foto, beeldopname en telefoonvrije zone. Illegale opnames zijn strafbaar met een boete of aansprakelijk aanstelling via onze huisadvocaat. Smokkelt u toch stiekem uw mobiele toestel of camera mee naar binnen, dan zal u per direct het pand moeten verlaten zonder teruggave van uw lesgeld.

27. LES APPARATUUR
27.1 In de door u opgegeven les wordt alleen gebruik gemaakt van het apparatuur van LANETTE Medical, dit is geheel gratis, u hoeft hier geen huurtarief voor te betalen. Er mag door u zelf geen apparatuur meegenomen worden naar de opleiding. Neemt u toch uw eigen apparatuur mee, dan zal u dit moeten achterlaten in uw auto.
27.2 Vragen betreft uw eigen apparatuur die u elders heeft aangekocht worden niet behandeld bij uw opleiding.
27.3 Vragen betreft uw eigen apparatuur die u elders heeft aangekocht kunnen ook niet gesteld worden via onze emailservice, wij gaan daarin niet bemiddelen of advies geven.
27.4 Mocht er door u gemaakte schade ontstaan aan het apparatuur van LANETTE Medical dan zal deze in rekening gebracht worden aan u.

28. MODELLEN
28.1 De cursist dient zelf 1 oefenmodel te regelen voor de praktijkgedeelte bij de opleiding. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het regelen en het op tijd arriveren van zijn of haar modellen tijdens de praktijkles. LANETTE Medical kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het ontbreken hiervan.
28.2 Uw model is pas welkom op aangegeven tijd zoals vermeld in uw bevestigingsmail, niet eerder en niet vroeger. Cursist en model komen dus apart naar binnen, tegelijk is niet mogelijk, er is geen wachtkamer voor modellen aanwezig, elders verblijven in ons pand is ook niet mogelijk. Probeert u toch uw model gelijk mee naar binnen te brengen dan wordt u beide geweigerd bij binnenkomst.
28.3 Modellen zijn alleen welkom in het LANETTE pand bij de praktijk training cq hun behandelmoment.
28.4 De cursist dient er zelf voor te zorgen dat het model het lokaal verlaat wanneer zij klaar is met de behandeling. Modellen verblijven niet in het leslokaal buiten hun behandelmoment om.
28.5 Blijft de cursist na de opleiding nog shoppen in onze groothandel dan zal de model het LANETTE pand moeten verlaten.
28.6 Modellen jonger dan 18 jaar worden in geen enkele les toegelaten
28.7 Mocht u voor uw opleiding geen model hebben geregeld of is model niet komen opdagen dan is deelnamen van de praktijk gedeelte niet toegestaan, u kunt dan alleen deelnemen aan de theoriegedeelte. De cursist heeft geen recht op vergoeding, deel terug betaling of gehele terugbetaling van het lesgeld. Er is geen mogelijkheid tot verschuiven van uw opleidingsdag. Er is geen mogelijkheid tot het annuleren van uw opleiding.

29. BEDRIJFSCHADE EN AANSPRAKELIJKHEID
29.1 Alle schade die aan het bedrijf, pand of producten is veroorzaakt, wordt verhaald op de betreffende cursist(en) en/of het model.
29.2 Bij iedere vorm van diefstal van de eigendommen van LANETTE doen wij aangifte bij politie en zullen wij de gemaakte kosten verhalen op de cursist.
29.3 Het betreden van het pand van LANETTE is op eigen risico. LANETTE is niet aansprakelijkheid voor eventuele schade

30. KLACHTEN
30.1 U kunt u onbegrip over de werkwijze van onze docent of docenten gelijk in het leslokaal aan ons vermelden zodat we met u naar gelijk een oplossing kunnen zoeken. Wij gaan ervan uit dat wij met u naar alle redelijkheid alles kunnen bespreken. Mocht u het nog niet eens zijn met de docent dan verwachten wij dat u het pand gelijk verlaat, zonder verder te genieten van de opleiding. Klachten na de gehele opleiding die u al genoten heeft worden als niet gegrond verklaard.
30.2 Telefonische klachten of klachten via sociale media na de opleiding zal als niet gegrond worden verklaard. U heeft in alle gevallen geen recht tot terugeisen van uw lesgeld. Klachten kunt u alleen indienen via de normale klachtenprocedure.
30.3 Gedragsregel bij de opleiding: agressie, geweld, intimidatie, belediging en discriminatie wordt niet getolereerd. Bij ongewenst gedrag wordt direct maatregelen genomen in het ergste geval kan de leerling die zich misdraagt direct een pandverbod krijgen en dient het pand gelijk te verlaten. U heeft in alle gevallen geen recht tot terugeisen van uw lesgeld.
30.4 LANETTE Medical is bevoegd uw opleiding boeking te weigeren bij onredelijk gedrag, schriftelijke dreigingen of bij verbaal geweld, uw boeking wordt door LANETTE Medical geannuleerd zonder teruggave van lesgeld. Bedreiging fysiek of mentaal, dan wordt toegang tot de zaak zonder pardon en teruggave van boekingsgelden en overige kosten ontzegd.
30.5 Wij geven op alle afgenomen opleidingen geen garantie. ook niet als u na de opleiding niet aan de juiste kwaliteiten voldoet. Is iets niet duidelijk of lukt het niet zal u dit moeten aangeven aan onze docent, na de opleiding is dat niet meer mogelijk. Er is geen mogelijkheid tot terugeisen van uw lesgeld. (ook niet bij het niet uitkeren van het certificaat)
30.6 LANETTE Medical kan de toegang tot opleiding ontzeggen ingeval van wanprestatie. Dit houdt o.a. in het niet of tijdig betalen van het lesgeld, maar ook het zich niet houden aan orde- en veiligheidsvoorschriften waartoe de cursist zich volgens de algemene voorwaarden verplicht.

31. AUTEURSRECHT WEBSITE, OPLEIDINGSMATERIAAL & FOTO`S / EIGENDOMSRECHT
31.1 Op het door LANETTE Medical ontwikkelde opleidingsmateriaal rust het auteursrecht. Niets uit dit opleidingsmateriaal mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, digitalisering of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LANETTE Medical.
31.2 Opleidingsmap wordt maar eenmalig uitgereikt bij de opleiding zelf. U kunt nadien geen kopie of digitale toezending meer ontvangen. De map is uw eigendom en mag niet gedeeld worden dus wees er zuinig op.
31.3 Certificaat wordt éénmalig uitgereikt bij de opleiding zelf. U kunt nadien geen kopie of digitale toezending meer ontvangen dus wees er zuinig op.
31.4 Lanette Medical Copyright 2012 - 2021 | All rights reserved, copying is forbidden. Dit wil zeggen dat u geen recht heeft om onze foto en teksten van onze website gebruikt u die toch dat zal onze bedrijfsadvocaat u hierover de factuur sturen. Voor gekopieerde tekst wordt 3 euro per woord in rekening gebracht.
31.5 Op onze opleidingsmappen cq lesboeken zijn auteursrechten van toepassing die door de cursist en derde (werkgever of anders) worden eerbiedigt door in ieder geval zonder toestemming van LANETTE Medical geen kopieën hiervan te maken of de inhoud ervan te openbaren. Cursisten mogen de opleiding en opleidingsstof niet gebruiken om zelf opleidingen aan te bieden aan derden. Bij overtreding van deze bepaling verbeurt cursist een direct opeisbare boete en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van EUR 20.000,-.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2015 - 2021 LANETTE Medical | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel