Artikel - SCOPE
1 Deze procedure behandel de registratie en afhandeling van klachten

Artikel 1. DEFINITIE VAN EEN KLACHT
1.1 Indien een deelnemer aan een opleiding of training  of een ouder of (andere) wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarige deelnemer een klacht heeft over de organisatie of inhoud van de opleiding of training bij of de wijze waarop (in een voorkomend geval) deze wordt gegeven, kan men zich wenden tot de directie van LANETTE MEDICAL AESTHETIC GROUP.

Artikel 2 - INDIENEN VAN EEN KLACHT
2.1 De klacht dient schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend te worden ingediend bij de directie binnen 5 dagen na dato.

Artikel 3 - BEHANDELING VAN DE KLACHT
3.1 De directie bevestigt de ontvangst van de klacht aan de klager binnen 14 werkdagen.
3.2 De directie verstrekt aan de klager alle relevante informatie met betrekking tot de klacht waarover de directie beschikt.
3.3 Binnen ten hoogste zes weken na ontvangst van de klacht stelt de directie de klager in de gelegenheid om zijn klacht toe te lichten. Van deze toelichting wordt een verslag opgesteld en aan klager gezonden.

Artikel 4 - UITSPRAAK
4.1 Binnen zes weken na het horen neemt de directie een beslissing naar aanleiding van de klacht. De beslissing wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld en omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties en afhandeling van de klacht.
4.2 Indien het nemen van het besluit langer duurt dan 6 weken zal er binnen de 6 weken een nieuwe termijn worden vastgesteld en deze worden medegedeeld, met reden van het uitstel.

Artikel 5 - BEROEPSMOGELIJKHEID
5.1 Indien de klager niet akkoord gaat met het besluit van de directie kan er contact opgenomen worden met de onafhankelijke deskundige. De onafhankelijke deskundige zal de standaard procedure nogmaals doornemen.
5.2 Binnen 14 dagen na ontvangst, neemt de onafhankelijke deskundige contact op over het definitieve besluit. De uitspraak van de deskundig is bindend en hier wordt niet van afgeweken. Deskundige: His & Hers Consultants (t.a.v. Mevr. Voetman) E-mail hishersconsultants@gmail.com

Artikel 6 - ALGEMENE VOORWAARDEN KLACHTEN
​6.1 Klachten zullen altijd vertrouwelijk worden behandeld.
6.2 Afgehandelde klachten zullen voor een tijdsduur van 1 jaar bewaard worden in de klachtenregistratie.
6.3 U kunt u onbegrip over de werkwijze van onze docent of docenten gelijk in het leslokaal aan ons vermelden zodat we met u naar een oplossing kunnen zoeken. Wij gaan ervan uit dat wij met u naar alle redelijkheid alles kunnen bespreken. Mocht u het nog niet eens zijn met de docent dan verwachten wij dat u het pand gelijk verlaat, zonder verder te genieten van de opleiding. Klachten na de gehele opleiding die u al genoten heeft worden als niet gegrond verklaard.
6.4 Telefonische klachten of klachten via sociale media na de opleiding zal als niet gegrond worden verklaard. U heeft in alle gevallen geen recht tot terugeisen van uw lesgeld. Klachten kunt u alleen indienen via de normale klachtenprocedure.
6.5 Onder onbegrip verstaan wij bedreigende teksten of teksten met als ondertoon een bedreiging. Deze mails zullen niet door ons normaal in behandeling komen. Wij wachten dan uw bedreigende klacht verder af, daarna zal onze bedrijfsadvocaat van LXA Law Firm advocatenbureau Den Bosch dit dan zelf met u afwikkelen. De ondersteuning van LANETTE MEDICAL AESTHETIC GROUP zal dan verder vervallen, dat wil ook zeggen ondersteuning producten en behandeling wijze tips zal dan ook vervallen. Ook zal uw bedrijfsaccount voor het inloggen in onze webshop vervallen, u kunt geen enkele bestelling meer bij ons plaatsen.
6.6 Heeft u mondeling bedreigende teksten gedeeld met ons personeel, onze docenten of overige medewerkers dan wordt u klacht niet door ons zelf afgehandeld, ook al dient u een schriftelijke en/of eventueel mondelinge klacht in. Wij  wachten dan uw bedreigende klacht of juridische stappen verder af, daarna zal onze bedrijfsadvocaat van LXA Law Firm advocatenbureau Den Bosch dit dan zelf met u afwikkelen. De ondersteuning van LANETTE MEDICAL AESTHETIC GROUP zal dan verder vervallen, dat wil ook zeggen ondersteuning producten advies en behandel tips zijn dan vervallen. Ook zal uw bedrijfsaccount voor het inloggen in onze webshop vervallen, u kunt geen enkele bestelling meer bij ons plaatsen.

© 2015 - 2024 LANETTE MEDICAL AESTHETIC GROUP | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel