ALGEMENE VOORWAARDEN LANETTE ACADEMY - CURSISTEN REGELEMENT
 

1. ALGEMEEN 
1.1 Al onze opleidingen en masterclasses zijn 1 dagdeel, gemiddeld 3 tot 3,5 uur.

1.2 Al onze product trainingen zijn gemiddeld 2 tot 3 uur.
1.3 Gecombineerde opleidingen zijn niet mogelijk op speciaal verzoek. Opleidingen en trainingen worden uitsluitend gegeven op de aangegeven dagen en tijden die vernoemd zijn. Combinatielessen zijn ook niet mogelijk als u een privé opleiding boekt.
1.4 Vanaf 1 juni 2020 hanteren wij onze corona maatregelen. Bij weigering uwerzijds respecteert u niet onze corona maatregelen, u zal dan direct het pand moeten verlaten zonder teruggave van uw lesgeld.
1.5 Privé Opleiding kunt u gelijk bij uw online boeking aanklikken, de extra kosten hiervoor ziet u gelijk online. Een privé opleiding is voor 1 persoon, bijboeken extra collega is niet mogelijk.
1.6 De opleiding wordt afgesloten met 'n erkend genummerd CRKBO certificaat via LANETTE Medical.
1.7 Houd u zich niet aan de algemene voorwaarden van LANETTE Medical dan zal u hierop worden aangesproken. Bij weigering uwerzijds respecteert u niet onze algemene voorwaarden, u zal dan direct het pand moeten verlaten zonder teruggave van uw lesgeld.

2. AANVANG LESTIJDEN EN VERZUIM
2.1 De cursist dient 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn. Indien de cursist 10 minuten of later aanwezig is, is Lanette Academy gerechtigd om deelname van de cursist aan de lesdag te weigeren.
2.2.U dient zelf rekening te houden met eventuele verkeersdruktes en slecht weer, dit kan niet op ons worden verhaald. De lessen beginnen precies op aangegeven tijd. 
2.3 Mocht u bij uw opleiding te laat komen tot maximaal 9 minuten, dan gaat dat van u lestijd af. Wij herhalen de reeds medegedeelde leerstof niet.
2.4 Mocht u 10 minuten of later pas aanwezig zijn, dan zal binnenkomst worden geweigerd. Uw opleiding cq training is dan vervallen zonder teruggaven van uw lesgeld of lesdag verschuiving verzoek.

3. AANTAL LEERLINGEN
3.1 De opleiding kan alleen worden gevolgd door het aantal personen die zich hebben opgegeven. 
3.2 Mocht u toch met meer mensen komen die wel de opleiding willen volgen maar u heeft ze niet opgegeven dan is dat niet mogelijk, alleen de aangemelde personen kunnen de les volgen. Niet cursisten moeten gelijk het pand verlaten.
3.3 Meegenomen chauffeurs en/of begeleiders zijn niet welkom bij uw opleiding, bij binnenkomst worden ze geweigerd.
3.4 Meegenomen kinderen zijn niet welkom bij uw opleiding (ongeacht de leeftijd). Binnenkomst van cursist en kind zal door ons worden geweigerd. Uw opleiding is dan vervallen zonder teruggaven van uw lesgeld of lesdag verschuiving verzoek.
3.5 Voor meegenomen chauffeurs en/of begeleiders is geen wachtruimte om te wachten tot u les voorbij is, deze moeten het pand verlaten en elders verblijven. Alleen u als cursist bent welkom in het pand van LANETTE.

4. LESDATUM & LESKEUZE
4.1 U kunt uw geboekte opleiding niet te verzetten naar een andere les datum, reeds geboekte opleidingen zijn voor u gereserveerd en zijn ook niet te verzetten naar een andere les datum. Les datum verschuiving door u zelf cq de leerling is dus niet mogelijk. U heeft geen recht tot terugeisen van uw lesgeld.
4.2 U kunt uw reeds geboekte opleiding niet annuleren. Zoals eerder aangegeven is herroepingskracht niet van toepassing. U heeft geen recht tot terugeisen van uw lesgeld. (zie hiervoor onze algemene voorwaarden)
4.3 U kunt uw reeds geboekte opleiding niet omzetten naar andere opleidingskeuze. De door u geboekte opleiding of training zal afgenomen moeten worden. U heeft geen recht tot terugeisen van uw lesgeld.
4.4 Er is geen enkele mogelijkheid om wegens ziekte van uzelf, uw kind, familielid of andere privé of familiale redenen (bijvoorbeeld: scheiding, feest, speciale dag, geen vervoer, auto stuk, slecht weer etc etc) uw les datum te verschuiven. Ook heeft u geen recht op het terug eisen van uw lesgeld. Bij "no show" heeft u ook geen recht tot terugeisen van uw lesgeld.
4.5 LANETTE Medical heeft het recht om alleen zelf de opleiding te annuleren. Als blijkt dat u een boeking heeft gedaan zonder dat u de vooropleiding heeft genoten. LANETTE Medical is dan gerechtigd om administratiekosten van € 50,00 per persoon in rekening te brengen. U opleidingsgeld zal binnen 14 dagen terug worden gestort minus de administratiekosten van € 50,00 per persoon.
4.6 Bij ziekte en/of verhindering van de leraar of lerares zal LANETTE Medical voor zover mogelijk vervanging verzorgen. Indien vervanging niet mogelijk is, zal LANETTE Medical de cursist zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen en met een nieuwe les datum komen waarop de opleiding/training alsnog zal worden gegeven. In dit geval heeft de cursist geen recht op vergoeding van enige schade of terugbetaling van het lesgeld.

5. INNERLIJKE MENS
5.1 Thee, jus of water is gratis te verkrijgen bij de opleiding zelf, dit is alleen voor de cursist.
5.2 Bij al onze opleidingen op vrijdagavond 18:00 uur en bij al onze opleidingen op zaterdag 9:00 uur zit geen lunch.
5.3 Bij al onze opleidingen op woensdag, donderdag of vrijdag  om 11:00 uur zit wel ’n fingerfood lunch, echter dit is alleen voor de cursist. (niet voor het model)
5.4 Er zijn geen speciale rook pauzes bij de opleiding, dit is alleen mogelijk voor de opleiding of na de opleiding. U heeft dus tussendoor ook geen rookpauze.

6. HUISREGELS
6.1 Roken is binnen het pand van LANETTE Medical. Er mag alleen buiten gerookt worden n.l. naast het pand of in het park. Roken bij de voordeur van het LANETTE pand is verboden. Wij zijn een rookvrije zone.
6.2 Jas, handtas en/of handbagage moet worden geplaatst in onze gesloten garderobekast of worden achterlaten in uw auto. Het is niet mogelijk om deze mee te nemen naar theoriekamer, praktijkkamer of andere gedeeltes in ons pand.
6.3 Tijdens de opleiding zijn mobiele telefoon niet toegestaan, dus verboden mee naar binnen te nemen. Telefoons dienen worden uitgezet en worden achterlaten in uw handtas (in garderobekast) of auto. Telefoon kan pas worden gebruikt nadat u het LANETTE pand heeft verlaten. 
6.4 Stiekem toch uw telefoon mee naar binnen smokkelen wordt door het gehele personeel van LANETTE Medical niet gewaardeerd, hier zal u door aangesproken worden, ook zal uw mobiel in beslag worden genomen, deze kunt deze afhalen bij het verlaten van het pand.
6.5 Tijdens de opleiding is het dus niet toegestaan om foto of video opnames te maken van uzelf, modellen, leerlingen, personeel of docenten ivm "privacywet". Zoals eerder benoemd in artikel 6.3 mag uw telefoon niet bij de opleiding gebruikt worden.
6.6 U dient zelf te zorgen voor notitie materiaal, dus eigen schrijfwaren en notieblok meebrengen.
6.7 Meegebrachte etenswaren mogen niet genuttigd worden in de les. Meegebrachte drinkwaren (non alcohol) mag u wel nuttigen in de theoriegedeelte.
6.8 Bij LANETTE Medical zijn mobiele telefoons en camera`s niet toegestaan. LANETTE Medical is een foto, beeldopname en telefoonvrije zone. Illegale opnames zijn strafbaar met een boete of aansprakelijk aanstelling via onze huisadvocaat. Smokkelt u toch stiekem uw mobiele toestel of camera mee naar binnen, dan zal u per direct het pand moeten verlaten zonder teruggave van uw lesgeld.

7. LES APPARATUUR
7.1 In de door u opgegeven les wordt alleen gebruik gemaakt van het apparatuur van LANETTE Medical, dit is geheel gratis, u hoeft hier geen huurtarief voor te betalen. Er mag door u zelf geen apparatuur meegenomen worden naar de opleiding. Neemt u toch uw eigen apparatuur mee, dan zal u dit moeten achterlaten in uw auto.
7.2 Vragen betreft uw eigen apparatuur die u elders heeft aangekocht worden niet behandeld bij uw opleiding.
7.3 Vragen betreft uw eigen apparatuur die u elders heeft aangekocht kunnen ook niet gesteld worden via onze emailservice, wij gaan daarin niet bemiddelen of advies geven.
7.4 Mocht er door u gemaakte schade ontstaan aan het apparatuur van LANETTE Medical dan zal deze in rekening gebracht worden aan u.

8. MODELLEN
8.1 De cursist dient zelf 1 oefenmodel te regelen voor de praktijkgedeelte bij de opleiding. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het regelen en het op tijd arriveren van zijn of haar modellen tijdens de praktijkles. LANETTE Medical kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het ontbreken hiervan.
8.2 Uw model is pas welkom op aangegeven tijd zoals vermeld in uw bevestigingsmail, niet eerder en niet vroeger. Cursist en model komen dus apart naar binnen, tegelijk is niet mogelijk, er is geen wachtkamer voor modellen aanwezig, elders verblijven in ons pand is ook niet mogelijk. Probeert u toch uw model gelijk mee naar binnen te brengen dan wordt u beide geweigerd bij binnenkomst. 
8.3 Modellen zijn alleen welkom in het LANETTE pand bij de praktijk training cq hun behandelmoment.
8.4 De cursist dient er zelf voor te zorgen dat het model het lokaal verlaat wanneer zij klaar is met de behandeling. Modellen verblijven niet in het leslokaal buiten hun behandelmoment om. 
8.5 Blijft de cursist na de opleiding nog shoppen in onze groothandel dan zal de model het LANETTE pand moeten verlaten. 
8.6 Modellen jonger dan 18 jaar worden in geen enkele les toegelaten
8.7 Mocht u voor uw opleiding geen model hebben geregeld of is model niet komen opdagen dan is deelnamen van de praktijk gedeelte niet toegestaan, u kunt dan alleen deelnemen aan de theoriegedeelte. De cursist heeft geen recht op vergoeding, deel terug betaling of gehele terugbetaling van het lesgeld. Er is geen mogelijkheid tot verschuiven van uw opleidingsdag. Er is geen mogelijkheid tot het annuleren van uw opleiding.

9. BEDRIJFSCHADE EN AANSPRAKELIJKHEID
9.1 Alle schade die aan het bedrijf, pand of producten is veroorzaakt, wordt verhaald op de betreffende cursist(en) en/of het model.
9.2 Bij iedere vorm van diefstal van de eigendommen van LANETTE doen wij aangifte bij politie en zullen wij de gemaakte kosten verhalen op de cursist.
9.3 Het betreden van het pand van LANETTE is op eigen risico. LANETTE is niet aansprakelijkheid voor eventuele schade

10. KLACHTEN
10.1 U kunt u onbegrip over de werkwijze van onze docent of docenten gelijk in het leslokaal aan ons vermelden zodat we met u naar gelijk een oplossing kunnen zoeken. Wij gaan ervan uit dat wij met u naar alle redelijkheid alles kunnen bespreken. Mocht u het nog niet eens zijn met de docent dan verwachten wij dat u het pand gelijk verlaat, zonder verder te genieten van de opleiding. Klachten na de gehele opleiding die u al genoten heeft worden als niet gegrond verklaard.
10.2 Telefonische klachten of klachten via sociale media na de opleiding zal als niet gegrond worden verklaard. U heeft in alle gevallen geen recht tot terugeisen van uw lesgeld. Klachten kunt u alleen indienen via de normale klachtenprocedure.
10.3 Gedragsregel bij de opleiding: agressie, geweld, intimidatie, belediging en discriminatie wordt niet getolereerd. Bij ongewenst gedrag wordt direct maatregelen genomen in het ergste geval kan de leerling die zich misdraagt direct een pandverbod krijgen en dient het pand gelijk te verlaten. U heeft in alle gevallen geen recht tot terugeisen van uw lesgeld.
10.4 LANETTE Medical is bevoegd uw opleiding opleiding boeking te weigeren bij onredelijk gedrag, schriftelijke dreigingen of bij verbaal geweld, uw boeking wordt door LANETTE Medical geannuleerd zonder teruggave van lesgeld. Bedreiging fysiek of mentaal, dan wordt toegang tot de zaak zonder pardon en teruggave van boekingsgelden en overige kosten ontzegd.
10.5 Wij geven op alle afgenomen opleidingen geen garantie. ook niet als u na de opleiding niet aan de juiste kwaliteiten voldoet. Is iets niet duidelijk of lukt het niet zal u dit moeten aangeven aan onze docent, na de opleiding is dat niet meer mogelijk. Er is geen mogelijkheid tot terugeisen van uw lesgeld. (ook niet bij het niet uitkeren van het certificaat)
10.6 LANETTE Medical kan de toegang tot opleiding ontzeggen ingeval van wanprestatie. Dit houdt o.a. in het niet of tijdig betalen van het lesgeld, maar ook het zich niet houden aan orde- en veiligheidsvoorschriften waartoe de cursist zich volgens de algemene voorwaarden verplicht.

11. AUTEURSRECHT WEBSITE, OPLEIDINGSMATERIAAL & FOTO`S / EIGENDOMSRECHT
11.1 Op het door LANETTE Medical ontwikkelde opleidingsmateriaal rust het auteursrecht. Niets uit dit opleidingsmateriaal mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, digitalisering of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LANETTE Medical.
11.2 Opleidingsmap wordt maar eenmalig uitgereikt bij de opleiding zelf. U kunt nadien geen kopie of digitale toezending meer ontvangen. De map is uw eigendom en mag niet gedeeld worden dus wees er zuinig op.
11.3 Certificaat wordt éénmalig uitgereikt bij de opleiding zelf. U kunt nadien geen kopie of digitale toezending meer ontvangen dus wees er zuinig op.
11.4 Lanette Medical Copyright 2012 - 2021 | All rights reserved, copying is forbidden. Dit wil zeggen dat u geen recht heeft om onze foto en teksten van onze website gebruikt u die toch dat zal onze bedrijfsadvocaat u hierover de factuur sturen. Voor gekopieerde tekst wordt 3 euro per woord in rekening gebracht.
11.5 Op onze opleidingsmappen cq lesboeken zijn auteursrechten van toepassing die door de cursist en derde (werkgever of anders) worden eerbiedigt door in ieder geval zonder toestemming van LANETTE Medical geen kopieën hiervan te maken of de inhoud ervan te openbaren. Cursisten mogen de opleiding en opleidingsstof niet gebruiken om zelf opleidingen aan te bieden aan derden. Bij overtreding van deze bepaling verbeurt cursist een direct opeisbare boete en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van EUR 20.000,-. 

© 2015 - 2021 LANETTE Medical | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel