VOORWAARDEN LANETTE ACADEMY 
 

Artikel 1 - OPLEIDINGEN ALGEMEEN
1.1 Al onze opleidingen zijn 1 dagdeel, gemiddeld 3,5 tot 4 uur. Inhoud van de opleidingen is verdeeld in 1 tot 2 uur theorie gedeelte en 2 tot 2,5 uur praktijkgedeelte bij LANETTE MEDICAL te Tilburg. Het oefenmodel is alleen welkom bij het praktijkgedeelte.
1.2 Gecombineerde opleidingen op 1 dagdeel zijn niet mogelijk. Opleidingen worden uitsluitend gegeven op de aangegeven dagen en tijden die vernoemd zijn. Combinatielessen zijn ook niet mogelijk als u een privé opleiding boekt.
1.3 Privé opleiding kunt u gelijk bij uw boeking aanklikken, de extra kosten worden gelijk berekend. Een privé opleiding is voor 1 persoon, bijboeken extra personen is niet mogelijk.
1.4 De opleiding bij LANETTE MEDICAL wordt afgesloten met een erkend genummerd certificaat. Dit certificaat wordt éénmalig uitgedeeld bij de opleiding. Kopie aanvraag certificaat is niet mogelijk, naam aanpassing op certificaat na opleidingsdag is niet mogelijk.
1.5 Houd u zich niet aan de algemene voorwaarden van LANETTE MEDICAL dan zal u hierop worden aangesproken. Bij weigering uwerzijds respecteert u niet onze algemene voorwaarden. U zal dan direct het pand moeten verlaten zonder teruggave van uw lesgeld.
1.6 Lesdatums kunt u kiezen bij het keuzevak bij de les boeking op onze website. De lestijden staan vermeld op onze website bij overige informatie.
1.7  Lanette Academy valt onder LANETTE 
MEDICAL, het privacyreglement van
LANETTE MEDICAL is ook van toepassing voor Lanette Academy.
1.8 Wij werken uitsluitend met kleine lesgroepen van maximaal 4 leerlingen per opleidingsdag. 


Artikel 2 -AANVANG LESTIJDEN EN VERZUIM
2.1 De cursist dient 10 minuten voor aanvang van de opleiding aanwezig te zijn. Indien de cursist 20 minuten of later aankomt dan is LANETTE 
MEDICAL gerechtigd om deelname van de cursist aan de opleiding te weigeren. U dient zelf rekening te houden met eventuele verkeersdrukte en slecht weer, dit kan niet op ons worden verhaald. De lessen beginnen precies op aangegeven tijd n.l. om 9:00 uur. (u dient dus aanwezig te zijn om 8:50 uur)
2.2 Zoals in punt 2.1 benoemd zal binnenkomst worden geweigerd na 10 minuten te laat komen. Voordeur zal voor u gesloten blijven. Onze lessen zijn dan al begonnen voor overige leerlingen, ook gaan onze docenten niet overwerken omdat een leerling te laat is. De opleiding is door uw no show op aanvangstijd. U heeft geen recht op teruggave, lesgeld of lesdag verschuiving.


Artikel 3 - AANTAL LEERLINGEN
3.1 De opleiding kan alleen worden gevolgd door de personen die zich hebben opgegeven. 
3.2 Mocht u toch met meer mensen komen die wel de opleiding willen volgen maar u heeft ze niet opgegeven dan is dit niet mogelijk. Niet cursisten moeten gelijk het pand verlaten.
3.3 Meegenomen chauffeurs, familieleden, vrienden of begeleiders zijn niet welkom bij uw opleiding. Bij binnenkomst worden ze dan ook geweigerd.
3.4 Meegenomen kinderen / baby's zijn niet welkom bij uw opleiding (ongeacht de leeftijd). Bij binnenkomst zal de cursist en haar kind(deren) door ons worden geweigerd. Uw opleiding is dan voor u vervallen zonder teruggave van uw lesgeld of lesdag verschuiving verzoek. 


Artikel 4 - GEBOEKTE OPLEIDINGEN
4.1 U kunt uw reeds geboekte opleiding niet annuleren, wij leveren onze diensten uitsluiten B2B. (u heeft zakelijk geen herroepingsrecht consument)
4.2 U kunt uw reeds geboekte opleiding niet verzetten naar een andere lesdatum. U kunt uw reeds geboekte opleiding niet omzetten naar een andere opleiding. 
4.3 Er is geen enkele mogelijkheid om wegens ziekte van uzelf, collega, uw kind, familielid of andere privé of familiale redenen of andere redenen (bijvoorbeeld: scheiding, feest, speciale dag, geen vervoer, auto stuk, slecht weer etc etc) uw les datum te verschuiven. U heeft geen recht op het terugeisen van uw lesgeld, ook niet bij "no show".
4.4 LANETTE MEDICAL heeft allen het recht om reeds geboekte opleiding te annuleren. Dit kan o.a. als blijkt dat u een boeking heeft gedaan zonder dat u de vooropleiding heeft genoten of een andere reden.
LANETTE MEDICAL is dan gerechtigd om administratiekosten van € 50,00 per persoon in rekening te brengen. Uw opleidingsgeld zal binnen 14 dagen terug worden gestort minus de administratiekosten van € 50,00 per persoon.
4.5 Bij ziekte en/of verhindering van de leraar of lerares zal LANETTE MEDICAL voor zover mogelijk vervanging verzorgen. Indien vervanging niet mogelijk is, zal LANETTE 
MEDICAL de cursist zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen en met een nieuwe lesdatum komen waarop de opleiding/training alsnog zal worden gegeven. In dit geval heeft de cursist geen recht op vergoeding van enige schade of terugbetaling van het lesgeld.
4.6 LANETTE MEDICAL is bevoegd uw opleiding boeking te weigeren bij onredelijk gedrag, schriftelijke bedreigingen of bij verbaal geweld, uw boeking wordt door
LANETTE MEDICAL geannuleerd zonder teruggave van lesgeld. Bedreiging fysiek of mentaal, dan wordt toegang tot de zaak zonder pardon en teruggave van boekingsgelden en overige kosten ontzegd. U heeft geen recht tot terugeisen van uw lesgeld.
4.7 Wij geven op alle afgenomen opleidingen geen garantie, ook niet als u na de opleiding hiervoor een klacht indient. Is iets niet duidelijk bij de opleiding of lukt het niet zal u dit gelijk aan moeten aangeven aan onze docent, na de opleiding is dat niet meer mogelijk. Er is geen mogelijkheid tot teruggave van uw lesgeld, ook niet bij het niet uitkeren van het certificaat​.

4.8 LANETTE MEDICAL kan de toegang tot opleiding ontzeggen in geval van wanprestatie. Dit houdt onder andere in het niet of tijdig betalen van het lesgeld, maar ook het zich niet houden aan orde- en veiligheidsvoorschriften waartoe de cursist zich volgens de algemene voorwaarden verplicht.
4.9 De duur van het opleidingscontract loopt vanaf de betaling voor de specifieke opleiding tot het eind van de opleiding. Na het deelnemen aan de opleiding heeft de cursist het recht om 3 maanden schriftelijke vragen te stellen per email over de onderwerpen die betrekking hebben op de gevolgde opleiding aan de docent.


Artikel 5 - INNERLIJKE MENS
5.1 Onder de lestijd is voor de cursist gratis diverse mineraalwaters, koffie of thee na keuze beschikbaar.
5.2 Bij sommige trainingen ontvangt u een kleine lunch of hapje, dit wordt dan vermeld op onze website. Staat dit niet vermeld, dan ontvangt u geen lunch.

5.3 Er zijn geen rookpauzes bij onze opleidingen. Roken is alleen mogelijk voor de opleiding of na de opleiding buiten het pand in het park. Er is geen mogelijkheid om zelf te bepalen bij de opleiding om tussendoor toch een rookpauze in te lassen.

Artikel 6 - HUISREGELS
6.1 Roken is binnen het pand van Lanette Medical niet toegestaan,
LANETTE MEDICAL is een rookvrije zone. Er mag alleen buiten op gepaste afstand gerookt worden, namelijk in het park. Roken bij de voordeur van het Lanette pand is verboden ivm rookvrije zone op verzoek van onze buurtbewoners.
6.2 Handtas en/of handbagage moet worden geplaatst in de door u zelf gesloten lockerkasten in de garderobe. Jassen moeten worden opgehangen op de kapstok in onze garderobe.  Het is niet mogelijk om deze mee te nemen naar theorie kamer, praktijkkamer of andere gedeeltes in ons pand. Het enige wat u kunt meenemen is uw schrijfblok, pen of eventueel laptop voor notities.
 Wilt u daar uw handtassen, mobiele telefoon, fotocamera of jas niet achterlaten in door ons aangeboden opbergruimte dan dient dit te deponeren in uw eigen auto.
6.3 Tijdens de opleiding is een mobiele telefoon niet toegestaan in het pand bij de les gedeelten. Het is dus ten strengste verboden ze stiekem mee naar binnen te nemen. Telefoons moeten worden uitgezet en worden achterlaten in uw handtas (in de lockerkast) of auto. Telefoon mogen pas weer aan als u het Lanette pand heeft verlaten. 
LANETTE MEDICAL heeft een mobiele vrije zone bij onze praktijk en theorie gedeelten.
6.4 Stiekem toch uw telefoon mee naar binnen smokkelen wordt door het gehele personeel van
LANETTE MEDICAL niet gewaardeerd,  u zal hiervoor worden aangesproken, ook zal uw mobiel in beslag worden genomen, deze kunt deze afhalen bij het verlaten van het pand.
6.5 Tijdens de opleiding is het niet toegestaan om foto en/of video-opnamen te maken. Ook niet van uzelf in ons pand, ook niet van de oefenmodellen, overige leerlingen, personeel of docenten ivm "privacywetgeving". Heeft u een privé opleiding geboekt dan mag u wel foto's maken bij de praktijkgedeelte van uzelf en van uw oefenmodel.
6.6 Meegebrachte etenswaren mogen niet worden genuttigd in de les. (bij speciaal dieet is het mogelijk in overleg). Meegebrachte drinkwaren (non alcohol) mag u wel nuttigen in het theoriegedeelte.
6.7 Bij LANETTE 
MEDICAL zijn mobiele telefoons en camera's niet toegestaan. Lanette Medical is een foto, beeldopname en telefoon vrije zone.
6.8 Smokkelt u toch stiekem uw mobiele toestel of camera mee naar binnen, dan zal u per direct het pand moeten verlaten zonder teruggave van uw lesgeld. Illegale opnames zijn strafbaar met een boete of aansprakelijk via onze bedrijfsadvocaat van LXA Law Firm advocatenbureau Den Bosch. 

6.9 Gedragsregel bij de opleiding: agressie, geweld, intimidatie, belediging en discriminatie wordt niet getolereerd. Bij ongewenst gedrag wordt direct maatregelen genomen, in het ergste geval kan de leerling die zich misdraagt direct een pandverbod krijgen en dient het pand gelijk te verlaten. U heeft in alle gevallen geen recht tot terugbetaling van uw lesgeld.

Artikel 7 - APPARATUUR
7.1 In de door u opgegeven opleiding wordt alleen gebruikgemaakt van de apparatuur van
LANETTE MEDICAL, dit is geheel gratis, u hoeft hier geen huurtarief voor te betalen. Er mag door u zelf geen apparatuur meegenomen worden naar de opleiding. (ook niet als u 2e hands ons apparatuur heeft aangekocht elders, bijvoorbeeld op marktplaats) Neemt u toch uw eigen apparatuur mee, dan zal u dit moeten achterlaten in uw auto.
7.2 Vragen betreft uw eigen apparatuur die u elders heeft aangekocht, worden niet behandeld bij de opleiding of via onze mailservice. Wij geven geen advies betreft apparatuur elders aangekocht. (ook niet als u 2e hands ons apparatuur heeft aangekocht elders, bijvoorbeeld op marktplaats).
7.3 Mocht er door u gemaakte schade ontstaan aan de apparatuur of inboedel van
LANETTE MEDICAL dan zal deze in rekening gebracht worden.

Artikel 8 - OEFENMODEL
8.1 De cursist dient zelf 1 oefenmodel te regelen voor het praktijkgedeelte bij de opleiding. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het regelen en het op tijd arriveren van zijn of haar oefenmodel tijdens de praktijkgedeelte van de opleiding. LANETTE 
MEDICAL kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het ontbreken hiervan.
8.2 Het oefenmodel is pas welkom en moet het pand verlaten op de aangegeven tijd zoals vermeld in uw bevestigingsmail, niet vroeger en niet later. Uw oefenmodel is dus welkom tussen 10:15 en 10:30 uur. Wij hebben geen wachtkamer waar een oefenmodel kan wachten voor of na de praktijksessies. Het oefenmodel is alleen welkom in de praktijk gedeelten. In onze theorie gedeelten kan uw oefenmodel niet verblijven in ons pand. (rijdt uw model met u mee, dan zal ze elders moeten verblijven, in de auto moeten wachten of rond lopen tot ze welkom is in ons pand).
8.3 De cursist dient er zelf voor te zorgen dat het oefenmodel het lokaal verlaat wanneer het praktijk gedeelte gereed is. Het oefenmodel is niet bevoegd om buiten praktijkgedeelte nog aanwezig te zijn in een van onze leslokalen of elders in het pand.
8.4 Blijft de cursist na de opleiding nog shoppen in het Experience Center dan zal het oefenmodel het pand moeten verlaten of moeten wachten bij hoofdingang (het oefenmodel is niet bevoegd om mee te gaan shoppen in het Experience Center).
8.5 Oefenmodellen jonger dan 18 jaar worden bij geen enkele opleiding toegelaten.
8.6 Mocht u voor uw opleiding geen oefenmodel hebben geregeld of is uw oefenmodel niet komen opdagen, dan is deelname van het praktijkgedeelte niet toegestaan. De cursist heeft geen recht op vergoeding, deel terugbetaling of gehele terugbetaling van het lesgeld. Er is geen mogelijkheid tot verschuiving van uw opleidingsdag. Er is geen mogelijkheid tot het annuleren van uw opleiding.
8.7 Oefenmodel moet ook haar mobiele telefoon, camera, handtas en/of handbagage in onze lockerkasten in de garderobe plaatsen. Ook de jas van het oefenmodel moet worden opgehangen op de kapstok in onze garderobe. Ook voor haar/ hem is het niet mogelijk om deze mee te nemen naar de praktijkkamer. Voor het oefenmodel geldt ook de privacywetgeving. Dus ook mobiele telefoons moeten in de locker worden bewaard.
8.8 Oefenmodellen zijn geen collega's of andere personen die werkzaam zijn in de schoonheidsbranche. Bij overtreding hiervan zal uw praktijk gedeelte verder vervallen. U heeft geen recht tot teruggave van uw lesgeld.


Artikel 9 - BEDRIJFSSCHADE EN AANSPRAKELIJKHEID
9.1 Alle schade die aan het bedrijfspand of inboedel is veroorzaakt, wordt verhaald op de betreffende cursist(en) en/of het oefenmodel.
9.2 Bij iedere vorm van diefstal van de eigendommen van LANETTE 
MEDICAL doen wij aangifte bij de politie en zullen wij de gemaakte kosten verhalen op de cursist. De gemaakte camerabeelden van de diefstal worden gedeeld met de politie.
9.3 Het betreden van het pand van Lanette is op eigen risico.
LANETTE MEDICAL is niet aansprakelijk voor eventuele schade.
9.4 LANETTE 
MEDICAL is niet aansprakelijk voor de behandeling door de cursist uitgevoerde behandeling op het oefenmodel. Letselschade aan oefenmodel zijn voor rekening van cursist,
LANETTE MEDICAL kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
9.5 LANETTE 
MEDICAL is niet aansprakelijk voor tegenvallen van het resultaat bij de praktijktraining bij de opleiding. Het oefenmodel krijgt niet een aanvullende behandeling. Extra behandelingen bij het oefenmodel na de praktijktraining zijn dus voor rekening van de cursist en zullen worden uitgevoerd door de cursist bij haar/zijn eigen praktijk.

Artikel 10 - AUTEURSRECHT/EIGENDOMSRECHT
10.1 Op het door LANETTE 
MEDICAL ontwikkelde opleidingsmateriaal en protocollen rust het auteursrecht. Niets uit dit opleidingsmateriaal mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, digitalisering of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lanette Medical.
10.2 Opleidingsmap wordt maar eenmalig uitgereikt bij de opleiding zelf. U kunt nadien geen kopie of digitale toezending meer ontvangen. De map is uw eigendom en mag niet gedeeld worden dus wees er zuinig op.
10.3 Certificaat wordt éénmalig uitgereikt bij de opleiding zelf. U kunt nadien geen kopie of digitale toezending meer ontvangen dus wees er zuinig op. Klacht indienen na uitreiking betreft uw certificaatnaam is niet mogelijk, dit moet u minimaal 24 uur voor uw opleiding doorgeven zoals in de opleiding bevestiging vermeld is.
10.4 LANETTE 
MEDICAL Copyright 2012 - 2024 | All rights reserved, copying is forbidden. Dit wil zeggen dat u geen recht heeft om onze foto's en teksten van onze website te gebruikten. Indien u dit toch doet dan zal onze bedrijfsadvocaat u hierover de factuur sturen. Voor gekopieerde tekst wordt 3 euro per woord in rekening gebracht.
10.5 Op onze opleidingsmappen cq lesboeken, protocollen en onze websites is auteursrechten zijn toepassing die door de cursist en derde (werkgever of anders) worden eerbiedigt door in ieder geval zonder toestemming van Lanette Medical Beauty geen kopieën hiervan te maken of de inhoud ervan te openbaren. Cursisten mogen de opleiding, opleidingsstof en teksten niet gebruiken om zelf opleidingen aan te bieden aan derden. Bij overtreding van deze bepaling verbeurt cursist een direct opeisbare boete en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van EUR 20.000,-.

© 2015 - 2023 LANETTE MEDICAL AESTHETIC GROUP | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel