VOORWAARDEN APPARATUUR 

Artikel 50 - APPARATUUR
50.1 Bij aankoop van apparatuur vanaf € 2800,- excl. btw ontvangt u een inscholing betreft gebruik van het apparaat. De inscholing datum is in overleg na de aankoop en binnenkomst van het apparaat. De inscholing is gemiddeld 20 min. tot maximaal 2 uur afhankelijk van het aangeschafte apparaat. Na de inscholing kunt u gelijk met het apparaat aan de gang kan in uw salon. Bij de inscholing leert u het gebruikt van het apparaat en de instelling. Dit is dus geen standaard opleiding of masterclass zoals benoemd bij onze opleidingen. U ontvangt geen certificaat van deelname. 
50.2 Bij aankoop van demo apparatuur of les apparatuur zit geen inscholing, ook is er geen extra back up service betreft het gebruik.
50.3 Bij weder aankoop via derde ontvangt u van ons geen inscholing, kosten voor een opleiding zijn dan voor aankoper via derde.
50.4 Bij weder aankoop via derde ontvangt u van ons geen fabrieksgarantie, u ontvangt van LANETTE Medical geen back up service betreft het apparaat.Artikel 51 - FABRIEKSGARANTIE
51.1 LANETTE Medical geeft op alle geleverde nieuw apparatuur een standaard fabrieksgarantie van 1 jaar.

51.2 LANETTE Medical biedt geen leen-apparatuur of huur-apparatuur aan bij eventuele terugzending naar de fabriek waar uw apparatuur gemaakt gaat worden in geval bij een fabrieksgarantie. LANETTE Medical zal geen schadevergoeding uitkeren bij indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
51.3 De fabrieksgarantie is van toepassing op de motor van het apparaat. Uiterlijke schade valt niet onder de fabrieksgarantie.
51.4 Gebruikersschade ontstaan door onkundig gebruik valt niet onder de fabrieksgarantie.
51.5 Slijtage valt niet onder de fabrieksgarantie.
51.6 LANETTE Medical en fabrikant van het apparaat is niet aansprakelijk om fabrieksgarantie te geven voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen van bewuste roekeloosheid van een niet-leidinggevend personeelslid op.
51.7 Alle fabriekgarantie klachten hebben alleen betrekking op gebreken en fabricagefout
, dit moet binnen 24 uur gemeld worden. Dus niet op de gevolgen van onjuist gebruik, slijtage, vallen, stoten etc, dit valt niet onder garantie klachten.
51.8 De fabrieksgarantie geldt niet indien: A) zolang de afnemer jegens LANETTE Medical in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van LANETTE Medical en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
51.9 Het risico voor schade of vermissing tijdens transport en verzending is altijd voor risico van de 1e koper.
51.10 Indien blijkt dat de storing valt onder de fabrieksgarantie volgt een gratis reparatie in het land van fabrikant. Indien blijkt dat de storing niet onder de fabrieksgarantie valt zijn de reparatiekosten voor rekening van de 1e koper.
51.11 Indien het apparaat valt onder 1 jaar fabrieksgarantie, worden geen kosten berekend voor het retour zending aan 1e koper. Bij reparaties die niet meer vallen binnen 1 jaar fabrieksgarantie, zijn de kosten voor zending voor rekening klant. 
51.12 De afnemer is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren, apparatuur daar in tegen wordt bij de opleiding pas aangeboden en door beide partijen gecontroleerd. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan LANETTE Medical) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan LANETTE Medical. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 24 uur na levering aan LANETTE Medical schriftelijk worden gemeld lanettemedical@kpnmail.nl . Retour zending van het apparatuur dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. Klachten indienen na 24 uur is niet meer mogelijk.
51.13 Indien de klacht die binnen 24 uur na levering gemeld is door afnemer en door LANETTE Medical gegrond wordt bevonden, zal LANETTE Medical naar haar keuze de geleverde zaken kosteloos vervangen of terugbetalen. Echter het product wordt eerst wel gecontroleerd of de klacht gegrond is. Een schadevergoeding aanvraag van leveringstijden kunnen niet worden ingediend bij LANETTE Medical.
51.14 Bij fabrieksgarantie binnen de 1 jaar fabrieksgarantie worden de transportkosten door ons voldaan. Vallen de kosten in de fabrieksgarantie dan is reperatie kostenloos, vallen ze buiten de fabrieksgarantie dan zijn reperatiekosten voor uw eigen rekening.
51.15 Bij fabrieksgarantie na 1 jaar, zijn transportkosten voor uw eigen rekening. Eventuele reperatiekosten zijn voor uw eigen rekening (mits dit de fabriek doorberekend)
51.16 Fabrieksgarantie is NIET overdraagbaar bij wederverkoop aan derde. De fabrieksgarantie is enkel geldig voor de oorspronkelijke 1e koper die het apparatuur heeft aangekocht bij LANETTE Medical. Bij doorverkoop door 1e koper aan derde zal door LANETTE Medical geen service worden verleend. De fabrieksgarantie gaat niet over naar nieuwe eigenaar.
51.17 Bij aankoop van demo apparatuur of les apparatuur zit geen fabrieksgarantie.

52.18 De aankoop factuur is het garantiebewijs van de fabrieksgarantie periode van 1 jaar.
 

© 2015 - 2022 LANETTE Medical | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel